I dag den 10. december indviede Herning Vand landets andet og største struvitanlæg.  Anlægget, der er udviklet sammen med en lang række spillere på tværs af vandbranchen, er et vigtigt skridt på vejen i at realisere vandvisionen om nye grønne jobs og øget eksport.

Et festfyrværkeri af grønt glimmer konfetti spredte smil på læberne ved indvielsen af struvit-anlægget, som selvfølgelig havde rullet den grønne løber ud for de mange fremmødte gæster i Herning.

Struvitanlægget er et resultat af fire års samarbejde mellem Herning Vand, Aarhus Vand, Horsens Vand samt Grundfos, Norconsult, Stjernholm og SEGES. Med opførelsen af struvitanlægget i Herning viser partnerskaberne inden for vandbranchen for alvor deres styrke og potentiale.

Særligt samarbejdet var noget af det, Niels Møller Jensen, administrerende direktør i Herning Vand, fremhævede i sin tale ved indvielsen.

”Der er store perspektiver i at se på spildevand som en ressource. Både for miljøet, jobskabelsen og eksporten. Udviklingen af struvitanlægget viser, hvor dygtige vi er til at arbejde åbent og fordomsfrit sammen på tværs af vandbranchen, når vi skal finde fælles løsninger til glæde for hele samfundet,” sagde Niels Møller Jensen og overlod ordet til Jørn Jespersen fra Dansk Miljøteknologi.

Stærkt samarbejde med stort potentiale

Jørn Jespersen fremhævede det nye anlægs rolle i realiseringen af den ambitiøse vandvision, aktører på tværs af vandbranchen committede sig til i foråret.

”Det kræver mod af et vandselskab at gå ind i et projekt som dette. Men det er netop det, der gør at vi kan nå de mål, vi har sat os for i vandvisionen. Vandselskaberne skal turde bane vejen ved at investere i udvikling og indkøb af ny vandteknologi, så de kan fungere som demonstrationsanlæg, hvor udenlandske investorer kan se teknologierne i funktion. I Dansk Miljøteknologi vurderer vi, at teknologien i struvit-anlægget alene har et eksportpotentiale på 1,6 mia. kr. samt potentiale for at skabe 2.000 job i Danmark set over 10 år,” sagde han.

Ros til branchen

Miljøpolitisk chef i Dansk Industri, Karin Klitgaard lagde i sin tale vægt blandt andet på hvordan struvit-anlægget rammer lige ned i de mål, FN har sat for vandområdet og det store eksportpotentiale.

Efterspørgslen på vandteknologi i verden vokser. Vi har teknologier i Danmark, som både kan bruges i udviklingslande og lande, som har et udviklet spildevandssystem, men ikke er helt så effektive som vi er her i Danmark. Så selvfølgelig skaber det her et stort marked – og der skal jo reel efterspørgsel til, før vi kommer ud og leverer nogle løsninger. Jeg vil også gerne rose jer for at tage handsken op og få vendt et problem til en løsning. Det er jo det, vi skal have gjort, hvis vi skal realisere vores vision. Vi er nødt til hele tiden at opfinde nye teknologier og løsninger, og det er anlægget her et rigtig godt eksempel på,” sagde hun og klippede sammen med Niels Møller Jensen og Jørn Jespersen det grønne bånd over og indviede dermed officielt Danmarks største struvitanlæg.

Miljøpolitisk chef i Dansk Industri, Karin Klitgaard, svingede i dagens anledning saksen i stedet for Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen, som desværre var blevet forhindret i at deltage på grund af forhand-linger med landbruget.

Sådan virker anlægget

Det nye struvitanlæg i Herning trækker fosforen ud af spildevandet og udfældes som mineralet ’struvit’, der bruges til miljørigtig gødning. Spildevandet udnyttes bedre, og der udledes mindre fosfor i søer og vandløb. Det fører desuden til lavere CO2-udledning, lavere energiforbrug og lavere forbrug af kemikalier på rensningsanlægget. Alt sammen til glæde for miljøet. Herning Vand forventer snart at få gødningen, der kommer ud af rensningen, godkendt af EU til økologisk brug.

Fakta om struvitanlægget:

  • Partnerskabets første struvitanlæg (forsøgsanlæg) blev indviet i Aarhus i november 2013
  • Struvitanlægget forventes at producere knap 200 tons gødning om året
  • Forventede driftsbesparelser (netto) knap 500.000 kr./år
  • Forventet indtjening på salg af PhosphorCare på op i mod 500.000 kr./år
  • Tilbagebetalingstid på 7 år
  • Stjernholm har leveret og opført struvitanlægget i Herning

Læs mere

Læs artikel om genvinding af fosfor i Dansk Miljøteknologis blad her...

Læs mere om Vandvisionen.

Læs mere i næste nummer danskVAND, hvor vi bringer et stort tema om vandvisionen.

Fotos: Karsten Bjørno og Lisa Reschefski.