Skal vi gå til højre, venstre eller ligeud? Svaret afhænger naturligvis af i hvilken retning målet ligger. Derfor vælger mange forsyningsselskaber at lave en strategi, så de har et tydeligt pejlemærke, når de prioriterer ressourcer og indsatser.

Ofte tager strategien afsæt i, hvor virksomheden kommer fra, og hvilken retning man gerne vil have, at den skal bevæge sig i. Den helt grundlæggende forudsætning for forretningsstrategien er altså ikke så overraskende, at man har en … forretning.

Det har man imidlertid ikke for et muligt fælles forsyningsselskab bestående af forsyningerne i Holbæk, Lejre og Roskilde. Her forventer man at danne et fælles forsyningsselskab 1. januar 2016 – under forudsætning af at byrådene i de tre ejerkommuner endeligt godkender beslutningen i starten af september.

Alligevel er de tre selskaber i fuld gang med at lave de indledende øvelser til, at et eventuelt fælles selskab har en klar strategi klar fra første dag det er sat i verden.

"Hvis et fælles selskab bliver en realitet 1. januar er det klart, at de tre nuværende selskaber ikke fra den allerførste dag er smeltet sammen til én enhed. Men det er vigtigt for os, at vores ejere, samarbejdspartnere og især medarbejdere har forståelse af, i hvilken retning vi sammen skal rykke det fælles forsyningsselskab. Derfor ønsker vi så vidt muligt at have en strategi klar fra dag ét," siger Torben Christiansen, der er administrerende direktør i Roskilde Forsyning.

Respekt for det politiske niveau

De metoder og overvejelser, man generelt gør sig i forbindelse med udviklingen af en virksomheds strategi, er for en stor dels vedkommende de samme, man benytter i forsyningssamarbejdet. Dog er der områder, der kræver ekstra og anderledes opmærksomhed.

Dels er der hensyn til de tre ejere, som forventer medindflydelse på i hvilken retning et fælles selskab udvikler sig. Derudover skal processen ske i respekt for, at ejerne endnu ikke har taget endelig stilling til at danne et fælles forsyningsselskab.

"Så længe vi ikke har en endelig beslutning fra vores ejeres side, er vi meget opmærksomme på, at det strategiarbejde, vi gør, handler om at afdække de nuværende strategiske forhold. På den baggrund tager vi et forsigtigt kig ind i krystalkuglen og siger: Nu ved vi, at verden ser nogenlunde sådan her ud. Hvad forventer vi så at skulle forholde os til i fremtiden? På den måde får vi afdækket en række scenarier, som ejerne eller den kommende ledelse kan forholde sig til og træffe beslutninger på baggrund af," forklarer Susan Münster, som er administrerende direktør i Holbæk Forsyning og projektleder for arbejdet frem mod at danne et fælles forsyningsselskab.

Klar forventningsafstemning

Samtidig med at strategiarbejdet sker i respekt for det politiske niveau, er der en erkendelse af, at en kommende ledelse af forsyningssamarbejdet kan have et ønske om at påvirke strategien for den virksomhed, som de skal stå i spidsen for.

Begge forhold medfører behov for, at der bliver sat en klar ramme for de medarbejdere, som er med til at afdække de tre selskabers forhold, og som kommer med input til de scenarier der er for en fremtidig strategi.

"Vi har nogle dygtige og engagerede medarbejdere, som bruger tid og kræfter på strategiarbejdet, så de har selvfølgelig en forventning om, at deres inputs bliver brugt. I den situation som vi står i nu, er det derfor vigtigt at lave en klar forventningsafstemning om, at de input, vi som ledere og medarbejdere kommer med, ikke er beslutninger, men bliver brugt til at perspektivere udviklingen af strategiarbejdet," siger Bjørn Nielsen, som er direktør i Lejre Forsyning.

Se mere om strategien

På www.forsyningssamarbejde.dk kan du under ’Hent materiale’ se chefgruppen i de tre forsyningsselskabers foreløbige bud på, hvad de mener, at et kommende fælles selskab skal arbejde med strategisk.