Prisen på vand er ikke den samme i hele landet. Prisen på vand afhænger også af, hvor meget af det, du bruger. Grunden til at prisen afhænger af, hvor meget vand du bruger, er, at prissammensætningen kan variere fra selskab til selskab. Nogle selskaber har valgt at have et fast årligt grundbidrag på vand og/eller spildevand samt en pris per forbrugt kubikmeter, mens andre kun afregner efter vandforbruget.

Den gennemsnitlige pris for vand afhænger derfor af, hvor meget vand gennemsnittet bruger. Da det faste årlige grundbidrag betales per husstand (og ikke eksempelvis per person), er det mest retvisende at opgøre den gennemsnitlige pris som den pris, en gennemsnitlig husstand betaler.

Den gennemsnitlige husstand bruger ca. 83,4 m3 vand om året (svarende til 106 l per person per døgn), og det giver en gennemsnitlig pris på 63,24 kr. per m3 vand. På den måde betaler en dansk husstand i gennemsnit knap 5.300 kr. om året for vand. Det svarer til en pris på 6,3 øre per liter vand.

For en enlig er den gennemsnitlige pris for vand lidt højere: 71,22 kr. per m3 baseret på et forbrug på 50 m3, mens den for en familie med 3 børn er noget lavere; nemlig 57,15 kr. per m3 baseret på et årligt forbrug på 170 m3.

 

Hvis selskaberne kun afregnede på baggrund af forbrug, ville prisen være den samme for de 3 eksempler.

Prisen for en gennemsnitsfamilie er steget med 0,9 % i forhold til sidste år.