DANVA har rettet henvendelse til Naturstyrelsen angående fristen for indberetning af NOVANA data for renseanlæg og spildevandsanlæg for 2014.

Naturstyrelsen slår i et brev til DANVA fast, at der ønskes indberetning i PULS, og at fristen ikke kan udsættes. Ved problemer i forhold til indberetningsfristen skal der rettes henvendelse til Naturstyrelsens fagdatacentre. Naturstyrelsen har angivet kontaktpersoner for hhv. Naturstyrelsen Aalborg, Ringkøbing og Kronjylland.

Se Naturstyrelsens brev med kontaktpersoner.

Yderligere information

Kontakt Dorte Skræm på telefon 8793 3571 eller e-mail ds@danva.dk