Innovationsnetværket for klimatilpasning Vand i Byer er platformen, hvor aktører med interesser i klimatilpasning på regnvandsområdet kan mødes og samarbejde. En vigtig del af samarbejdet er de konkrete udviklingsprojekter.

Det fortalte centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret, da Vand i Byer holdt stormøde med 80 deltagere den 7. maj i Vandhuset i Skanderborg. Hovedemnerne var drift og vedligeholdelse af LAR-anlæg samt igangsættelse af nye udviklingsprojekter i Vand i Byer.

Med afsæt i konferencen ”Fremtidens klimarobuste by” i november 2014 blev der på dagen arbejdet med at indkredse nye udviklingsprojekter. Disse forventes af falde inde for 6  temaer, nemlig:

  • Den klimarobuste by – the liveable city
  • Overordnet planlægning og samarbejde i forbindelse med klimatilpasning og klimasikring
  • Vandkvalitet og vandrensning
  • Styring, måling og dokumentation af vandets kredsløb
  • Økonomi og levetid af LAR
  • Design med vand som en ressource

Ved et udviklingsprojekt forstås et konkret samarbejdsprojekt som aftales og gennemføres af minimum en vidensinstitution og minimum tre medlemmer af Vand i Byer. Disse tre skal være en offentlig part, et forsyningsselskab og en privat samarbejdspartner. Der forventes 5-7 udviklingsprojekter med en varighed på 1 til 2 ½ år, der primært er støttet af Vand i Byer.

Vand i Byer har bevilling indtil den 30/6-2018 og er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Læs mere på innovationsnetværkets nye hjemmeside: www.vandibyer.dk