DANVA, Vand i Byer, Dansk Byplanlaboratorium og Aalborg Universitet har udgivet en håndbog om bæredygtig omstilling.

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen og Dansk Byplanlaboratoriums direktør Ellen Højgaard Jensen skriver bl.a. i forordet:

”Der er masser af muligheder for at tænke regnvandshåndtering og forsyning sammen med byplan-lægningen og byens grønne områder og befæstede arealer. Sammen kan vi skabe mere attraktive byer ved at bruge vandet aktivt. Der er efterhåndende mange gode eksempler, men det kræver at vi overvinder nogle fagbarrierer og får skabt netværk og samarbejde på tværs af sektorerne. Mens forsyning og kommuner bliver bedre og bedre til det, så venter nogle borgerne på færdige løsninger, mens andre kaster sig ud i eksperimenter selv. Hvordan skal vi så tackle det ?

Vi har i vores planlægning opdraget borgerne til at regn- og spildevand bliver afledt uden at de skal tænke på det. Derfor er det ikke kun myndighederne, der skal ændre rolle og planlægge mere helhedsorienteret. Det er også borgerne, der skal vænne sig til at kommunen og forsyningen er medspillere og sparrings-partnere. Det gælder på mange felter. Planlæggernes rolle ændrer sig generelt fra at være serviceudbydere til at være facilitatorer. De skal agere i netværk, og det kræver helt nye kompetencer. Denne publikation er et vigtigt skridt på vejen.”

Håndbogen indeholder idekatalog, en række cases, teori og gode råd. Læs håndbogen.

Yderligere information

Kontakt Dorte Skræm på 8793 3571 eller e-mail ds@danva.dk