Dette foto pryder forsiden af den danske ansøgning.

Alle sejl blev sat til for at overbevise IWA om, at København vil være det helt rigtige sted at holde verdenskongres og udstilling i 2020, da  IWA’s administrerende direktør Ger Bergkamp, kongresdirektør Keith Robertson og Exhibition Manager Roy Agterbos var på site-visit i København den 5.-6. maj. De mødte en række centrale aktører fra den danske vandbranche, som alle bakker op om kongressen, og de 3 IWA gæster besøgte Bella Centret og var på sightseeing i hovedstaden.

Møde med Host Committee

Rambøll var vært for IWA’s møde med planlægningsgruppen – Host Committee. Danmark er kendt for at lave holistiske løsninger, der ikke kun løser vand- og klimaproblemer, men også skaber grønne ”liveable cities” med rekreative områder og høj livskvalitet. København er et fint udstillingsvindue for innovative løsninger.

Formanden for IWA’s danske nationalkomite Helle Katrine Andersen præsenterede den danske ansøgning, som bakkes op af både Miljøministeriet, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, forsyninger, private virksomheder, organisationer og vidensinstitutoner. Ikke blot Danmark men også de nordiske nationalkomiteer og DANVAs nordiske søsterorganisationer bakker op om en kongres i København. Det er således en samlet vandbranche, der står bag ansøgningen, og som tog imod IWA’s delegation. 

Danmark har rigtig meget at byde på indenfor vandteknologi, innovativ klimatilpasning og bæredygtig byudvikling, og vi har fra dansk side derfor foreslået kongres-temaet ”Water for smart liveable cities”.

Til venstre ses Keith Robertson, Roy Agterbos og Ger Bergkamp under mødet med Host Committee.

Danmarks internationale engagement

Torkil Jønch-Clausen, DHI,  perspektiverede Danmarks internationale aktiviteter i relation til IWA og afholdelse af en kongres i Danmark. Her kan vi trække på netværk via Global Water Partnership og World Water Week i Stockholm, hvor Torkil Jønch Clausen via DWF har en central rolle.

Vandbranchens opbakning

Dansk Industri var vært for et møde med centrale aktører fra vandbranchen. DI’s miljøpolitiske chef Karin Klitgaard bød velkommen og understregede DI’s opbakning. Herefter præsenterede State of Greens direktør Finn Mortensen filmen ”Liveable cities” der viser, hvad København og Danmark har at byde på.

Bjørn Kaare Jensen fra  Danish Water Forum præsenterede den danske vandhistorie, herunder netværket ”Rethink Water” med 70 partnere og ”Vand i byer” med 150 partnere. I Danmark er vores styrke at, vi er gode til at samarbejde på tværs.

Mødet i Industriens Hus startede med en rundvisning.

Vandteknologi til hele verden

Danmark har flere verdenskendte vandvirksomheder, bl.a. Grundfos, som lige har fejret 70 års jubilæum. Morten Riis præsenterede eksempler på Grundfos-projekter bl.a. vandforsyningsprojekter i Afrika (Lifelink ) og projekter fra Sydamerika, Kina og Indien.

Forskning og samarbejde

Professor Barth Smets fra DTU præsenterede eksempler på forskning indenfor vandområdet. Mange forskningsprojekter foregår i samarbejde med forsyningerne, og de danske vidensinstitutioner arbejder   tæt sammen med udenlandske universiteter.  Desuden har Danmark et godt netværk for Young Water Professionals.

Klimatilpasning i København

Lykke Leonardsen fortalte om klimatilpasning i København, hvor der allerede er realiseret en del projekter, og 300 projekter er støbeskeen. Projekterne udvikles i samarbejde mellem kommune og forsyning i et samarbejde mellem teknikere, arkitekter og byplanlæggere, og København har en ledende rolle i C40: Cities Climate Leadership Group

Gæsterne fra IWA var også på besøg hos HOFOR og på guidet klima-rundvisning med Jes Clauson-Kaas, der herover fortæller om klimaprojektet på Skt. Anna Plads og inviterede gæsterne med på en havnerundfart.

Wonderful Copenhagen har gennem hele processen været en fantastisk samarbejdspartner, hvor bla. Bettina Reventlow-Mourier fra WoCo medvirkede til at gøre København til en rigtig god oplevelse for de 3 gæster fra IWA.

Den videre proces

Den danske Nationalkomite for IWA og Host Committee vil nu arbejde videre med at færdige den endelige ansøgning, som skal fremsendes til IWA 19. august, og vil via de mange involverede aktørers internationale netværk indlede et fokuseret lobbyarbejde for at sikre opbakning fra de stemmeberettigede IWA Governing members, der skal stemme til oktober.

København/Danmark konkurrerer imod Prag/Tjekkiet og Glasgow/UK om at blive vært for kongressen, der tiltrækker op til 5000 deltagere. Vinderen vælges på IWA’s Governing Assembly den 9. oktober 2015.

Yderligere information

Læs mere om den danske ansøgning og se en oversigt over den danske Host Committee i præsentationen af det danske bud.

Kontakt formanden for IWA’s danske nationalkomite Helle Katrine Andersen på telefon 8793 3514, mobil 3027 5042 eller e-mail hka@danva.dk

Roy Agterbos, Keith Robertson og Bettina Reventlow-Mourier og solskin i Wonderful Copenhagen.