Markedsmodningsfonden, der er en del af Erhvervsstyrelsen, og DANVA gennemfører et projekt om præ-kommercielt indkøb af innovative løsninger på udnyttelse af ressourcer i spildevand.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra otte vandselskaber har afdækket behov for nye innovative løsninger. Den næste fase blive at drøfte resultatet med andre interesserede vandselskaber og efterfølgende med markedet.

Invitation til markedsdialog om prækommercielt indkøb  af innovative løsninger på udnyttelse af ressourcer i spildevand

Kære DANVA medlem med rod i firma der producerer, udvikler eller rådgiver spildevandsselskaberne.

Håber at dette har jeres interesse.

På vegne af Markedsmodningsfonden under Erhvervsstyrelsen og DANVA inviteres du hermed  til markedsdialog om præ-kommercielt indkøb af innovative løsninger på udnyttelse af ressourcer i spildevand.

Nærmere information i denne invitation.

Arrangementet finder sted. den 31. august 2015 kl. 13.00 til 15.00 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.

Nærmere information ved Kristian Friis på kf@danva.dk

Invitation til drøftelse af arbejdsgruppens behovs afdækning og krav for gennemførelse af innovative løsninger.

Kære DANVA vandselskabs medlem.

Håber at dette har jeres interesse.

På vegne af Markedsmodningsfonden under Erhvervsstyrelsen og DANVA inviteres du hermed  til dialog møde om behovs afdækning og krav for gennemførelse af innovative løsninger om spildevand og ressourcer.

I denne invitation er der yderligere information om den efterfølgende proces for markedsprøvning af projektet. Dokumentet med tilhørende links vil kunne give jer en god fornemmelse for projektet.

Arrangementet finder sted. den 31. august 2015 kl. 10.00 til 12.00 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.

Invitation vil blive udsendt direkte til DANVA netværk for spildevand og ressourcer. Et netværk du også kan blive en del af. Læs om netværket på DANVAs hjemmeside og/eller kontakt Helle Kayerød på DANVAs sekretariat for yderligere information om netværket på hkr@danva.dk

Nærmere information om PCP projektet ved Kristian Friis kf@danva.dk