VANDPLUS idrætsanlæg i Gladsaxe.

Efter to års innovativt arbejde er de fire VANDPLUS-projekter nu klar med de første evalueringer af de færdige anlæg og konkrete erfaringer fra opstart til slutresultat. Det præsenteres på en afslutnings-konference om klimatilpasning med merværdi i november 2015. Deltagerne kan bl.a. møde folkene bag de konkrete projekter i mindre workshops, hvor der vil være fokus på at dele viden og komme helt tæt på bl.a. finansiering, lovgivning, inddragelse af borgere, design af dobbeltfunktioner, drift og det gode samarbejde.

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen deltager den 11. november i den afsluttende debat om, hvad vi har lært af VANDPLUS, og hvordan vi kommer videre. Læs programmet for konferencen 11. november i Gladsaxe her...

VANDPLUS partnerskabet mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen har tilsammen uddelt 12 mio. kr. til udvikling af innovative klimatilpasningsprojekter i Gladsaxe, Viborg, Solrød og Frederiksberg. De fire VANDPLUS projekter er:

Frederiksberg: Byens Vand

Kommunen og Frederiksberg Forsyning viser, hvordan klimatilpasning kan forny en traditionel park og udvikle nye byrum, hvor vandet indgår som et rekreativt element.

Gladsaxe: Vand på sidelinjen

Kommunen og Nordvand viser, hvordan man kan gentænke det klassiske idrætsanlæg og skabe nye, uformelle aktiviteter især for piger og ældre.

Viborg: sØnæs

Kommunen og Energi Viborg Vand viser, hvordan klimatilpasning i kombination med vandrensning kan bidrage til at skabe et nyt vandlandskab, der udfordrer grænselandet mellem ophold og bevægelse.

Solrød: Kilen

Kommunen og Greve Solrød Forsyning har samarbejdet med gymnasiet om at opgradere et ubenyttet overskudsareal til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring.

Workshops på konferencen

Deltagerne får mulighed for at deltage i to workshops og kan vælge mellem:

  • VANDPLUS-regnskabet – kan merværdi betale sig?
  • VANDPLUS- samarbejdet – hvordan udvikler man et anlæg?
  • VANDPLUS-designet - hvordan kobles teknik med design?
  • VANDPLUS-borgerne – hvordan sikrer man lokalt engagement?
  • VANDPLUS-lovgivningen – hvordan navigerer man?

VANDPLUS konceptet:

Klimatilpasning med merværdi handler om at:

  • Forvandle tekniske anlæg til attraktive byrum
  • Skabe mere værdi for færre penge
  • Skabe værdi for borgerne
  • Styrke kommunens og forsyningsselskabets image
  • Udvikle et nyt ideal for det 21. århundrede by

DANVA og KL er medarrangør på VANDPLUS afslutningskonferencen.

Læs mere

Læs mere om VANDPLUS og afslutningskonferencen her: www.klimatilpasning.dk/vandplus

Tilmelding

Tilmelding til konferencen i Gladsaxe 11. november skal ske her...