Kunderne skal kende til deres klageadgang. Derfor skal der ske tilpasninger i vand- og spildevandsforsyningernes leveringsvilkår. Energistyrelsen har den 24. september udsendt brev til spildevandsselskaberne og den 29. september udsendt brev til drikkevandsselskaber herom.  

Fra 01.10.2015 kan kunder hos almene vandforsyninger og spildevandsforsyningsselskaber fremsende klager over forsyningerne til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Bliver klagen indgivet, forsøges tvisten i første ombæring at løses i en mediationsfase. Er dette ikke muligt, overgår klagesagen til Forbrugerklagenævnet.

Samtidig med klageadgangen pålægges forsyningerne en generel informationspligt, som skal fremgå af regulativet eller betalingsvedtægterne. Forsyninger skal også specifikt oplyse om klagemuligheden, når der er en tvist mellem forsyningen og forbrugeren.

Forslag til tilføjelser til leveringsvilkår

Energistyrelsen har hhv. i uge 39 og uge 40 udsendt forslag til tilføjelser til leveringsvilkårene for drikkevands- og spildvandsforsyningsselskaberne. DANVA har fremsendt medlemsinformation herom direkte til alle selskaber. 

Læg information om klageadgang på hjemmesiden

Selv om leveringsvilkårene ikke kan nå at blive tilrettet i tide, gælder forbrugerklageloven alligevel. DANVA anbefaler således, at den enkelte forsyning for at efterleve loven på sin hjemmeside informerer om klageadgangen fra 01.10.2015. Energistyrelsen har senest præciseret, at at der ikke er behov for en kommunalgodkendelse, såfremt selskaber indføjer Energistyrelsens forslag til tekst under overskriften. 

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård, T: 87 933 510, M: sv@danva.dk

  • Læs breve til spildevandsforsyninger her...(pdf)
  • Læs brev til drikkevandsselskaber her...(pdf)