Når et vandforsyningsanlæg eller et spildevandsanlæg skal placeres på privatejede arealer, kan det ske enten ved frivillig aftale eller ved en ekspropriation.

DANVA, FVD og Ladbrug & Fødevarer har indgået en ny landsaftale, der beskriver de principper, der gælder ved placering af vandforsynings- og spildevandsanlæg med henblik på at indgå en frivillig aftale.

Aftalegrundlag 

Landsaftalen om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord  omfatter anlæg, der efter aftale med lodsejer etableres i almindelig landbrugsjord.

Generelt kan aftale om placering af et vandforsynings- eller et spildevandsanlæg på en landbrugsejendom ske på en af følgende måder:

1. Frivillig aftale

2. Ekspropriation

3. Voldgift – kun erstatning

Landsaftalen

Læs Landsaftalen 2015 her

Yderligere information

Kontakt Claus Vangsgård på telefon 8793 3507 eller cv@danva.dk