Det gamle renseanlæg i Brenderup skal nedlægges.

Effektivitet og bedre miljøhensyn er perspektiverne, når de to vandselskaber efter sommerferien vil stifte et nyt renseselskab og indleder arbejdet med at etablere et fælles ejet renseanlæg til spildevand fra dele af Middelfart og Nordfyns kommuner.

Renseanlægget skal som udgangspunkt erstatte behandlingen af spildevand fra syv mindre renseanlæg. Parterne har arbejdet hen mod et fælles renseanlæg på Nordvestfyn igennem et stykke tid.

"Fem af vores gamle renseanlæg skulle under alle omstændigheder erstattes, og ved at gå i samarbejde med VandCenter Syd får vi bedre mulighed for at bygge et effektivt, moderne anlæg og dermed få mere værdi for forbrugerne," siger direktør i Middelfart Spildevand Allan Bruus.

Når man renser tilstrækkelig store mængder spildevand, kan der produceres energi i processen, og med et nyt fælles anlæg, er det håbet på sigt at blive netto-energiproducerende. Hvilke rensemetoder, anlægget kommer til at benytte, ligger ikke fast endnu.

Henrik Werchmeister, direktør for Marked i VandCenter Syd siger:

"Vi kan tage større hensyn til geografien, når vi flytter rundt på spildevand. De vand-skel, vi har på Fyn, følger ikke de kommuneskel, vi som vandselskaber ofte har arbejdet inden for. De to renseanlæg, VandCenter Syd nedlægger, ligger et stykke væk fra vores renseanlæg ved Ejby Mølle, så vi sparer nogle ”spildevands-kilometer” ved at sende vandet en anden vej til rensning."

Ved at tænke i løsninger på tværs af kommunegrænser bliver det også muligt at lede det rensede spildevand ud dér, hvor naturen bedst kan tage imod det. Frem for at udlede til sårbare åer er planen at lede det rensede spildevand direkte ud i Lillebælt via en mere end en kilometer lang havledning.

Læs mere

Læs mere på VandCenter Syds hjemmeside og på Middelfart Spildevands hjemmeside.