For at opnå større viden om renseanlæggenes rolle i forhold til forureningen med mikroplast har DANVA af DHI fået udarbejdet rapporten: Mikroplast i spildevand fra renseanlæg.

Rapporten er et litteraturstudie, der bygger på de undersøgelser af udledningen af mikroplast fra renseanlæg, der har været foretaget internationalt i Sverige, Rusland, Tyskland og Holland.

Rapporten giver en overordnet beskrivelse af de miljøproblematikker, der er knyttet til mikroplast tilført og udledt fra renseanlæg. Herudover indeholder rapporten en oversigt over målemetoder og resultater, som er præsenteret i international litteratur samt en vurdering af, hvordan resultaterne af de udførte undersøgelser kan overføres til de danske forhold.

Både nationalt og internationalt mangler viden om renseanlæggenes andel af belastningen med mikroplast både i forhold til, hvad der udledes til vandmiljøet men også i forhold til den del der tilbageholdes i spildevandsslammet.

Rapporten indeholder derfor også en række anbefalinger til hvilke initiativer, der kan sættes i gang for at få større viden om belastningen fra de danske renseanlæg.

Rapporten kan downloades her…

Yderligere information

Kontakt Helle Kayerød på telefon 8793 3511, mobil 2494 6360 eller e-mail hkr@danva.dk