Foto: Toke Hage

Miljøminister Kirsten Brosbøl besøgte torsdag d. 5. februar to østjyske virksomheder med speciale i vandteknologi. Besøgene skete i forlængelse af udgivelsen af en ny rapport fra Naturstyrelsen, som peger på at danske vandselskaber kan gå fra at være energiforbrugende til at være energiproducerende med allerede eksisterende teknologier. Samtidig har vandteknologivirksomheder har skabt 700 nye jobs i Danmark fra 2010 til 2013, og forbedringer af vandselskaberne kan øge eksporten af vandteknologi.

Det kræver energi at levere rent vand til danskerne og rense det, når det kommer retur. Men ikke nødvendigvis så meget energi, som der bliver brugt i dag. Faktisk kan den danske spildevandssektor gå fra at være energiforbrugende til at være energiproducerende.

Det viser Miljøministeriets rapport ”Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen”. Rapporten peger også på, at de danske spildevandsselskaber kan spare 0,3 mio. tons CO2 om året. Det svarer til halvdelen af den mængde CO2, samtlige danske busser udleder om året. Besparelserne kan hentes ved at tage teknologier i brug, der allerede er tilgængelige i dag, og som er taget i brug de første steder.

”Danske vandselskaber rykker konstant grænsen for, hvor effektivt man kan drive vandsektoren. Jeg vil tillade mig at kalde det verdensklasse, at nogle vand- og spildevandsforsyninger nu igen går forrest og har indrettet anlæg, så de bliver energiproducerende. At vandsektoren går foran betyder, at vi får udviklet ny teknologi, som vi kan sælge ude i verden, og det kan skabe flere danske job”, sagde miljøminister Kirsten Brosbøl.

Fra 2010 til 2013 steg den danske eksport af vandteknologi fra 13,3 mia. kroner til 15,1 mia. kroner. Det viser tal for Eurostat. Det betyder, at der er skabt 700 nye jobs i vandteknologivirksomhederne.

I anledning af rapportens udgivelse, besøgte miljøministeren torsdag d. 5. februrar 2015 to producenter af vandteknologi i Østjylland.

Besøg hos Wavin

Første stop på turen var rør-producenten Wavin i Hammel. Her fik ministeren en rundvisning i produktionen og så eksempler på, hvordan moderne rørteknologi blandt andet kan løse klimaudfordringer.

”Vi vil gerne overbevise ministeren, kunder og forsyningsselskaber om at det er trygt at bruge ny innovation og at prøve de nye ting, lød opfordringen efterfølgende fra administrerende direktør”, Per Dollerup Mikkelsen.

Besøg hos Unisense

Efter besøget i Hammel gik turen videre til Unisense Environment, der blandt andet via støtte fra VTU-Fonden, har udviklet en sensor, der kan måle lattergasniveauer i spildevand. Teknologien har potentiale for at nedsætte CO2-udslippet fra spildevandsanlæg betydeligt.

”Vi har et færdigt produkt som nu sidder på omkring 20 renseanlæg og hjælper til med at reducere udledningerne af lattergas. Vi forventer at komme op på en omsætning på over 20 millioner i løbet af fem år og det hænger selvfølgelig sammen med at vi får det til at slå igennem”, fortalte Kjær Andreasen, Administrerende direktør, Unisense Environment. 

Selvom rapporten konkluderer, at der er enorme potentialer at udnytte i vandsektoren, ikke blot indenfor energiproduktion, men også en lang række andre områder, fx fosforudvinding, peger rapporten også på en række barrierer, der kan bremse udviklingen af nye teknologier og eksportmuligheder. Hertil svarede ministeren:

”Jeg synes at besøgene hos miljøteknologivirksomhederne i dag, viser meget godt, at det her er et af de områder, vi skal satse på i fremtiden. Der er reguleringsmæssige barrierer, som vi godt kunne kigge på for at gøre det nemmere og det vil jeg tage med tilbage og se, hvad vi kan gøre ved det”.

Du kan læse mere om rapporten og dens resultater i aprilnummeret af danskVAND.

Fakta:

Projektet er gennemført som et partnerskabsprojekt og er således gennemført i samarbejde med en lang række væsentlige aktører inden for vand- og spildevandsbranchen. Deltagerne i partnerskabet – udover DCE og DHI har været:

 • Krüger A/S
 • Envidan A/S
 • Niras A/S
 • Cowi A/S
 • Grundfos A/S
 • DONG Energy A/S
 • Aarhus Vand
 • Vandcenter Syd
 • Krüger A/S
 • Envidan A/S
 • Niras A/S
 • Cowi A/S
 • Grundfos A/S
 • DONG Energy A/S
 • Aarhus Vand
 • Vandcenter Syd
 • Biofos
 • Billund Vand
 • Kalundborg Forsyning
 • Dansk Miljøteknologi
 • Dansk Industri

Fotos: Toke Hage