Udkastet til forslag til ændring af vandsektorloven (vandsektorlov II) blev den 4. september sendt i fire ugers høring med frist for indgivelse af høringssvar 2. oktober kl. 12. Det er dette lovforslag som sammen med bekendtgørelser skal udmønte den aftale, som forligspartierne bag den gældende vandsektorlov indgik 29. april 2015.

DANVA arbejder selvfølgelig for, at udmøntningen kommer til at ligge tættest muligt på medlemmernes ønsker og giver branchen de bedst mulige vilkår fremadrettet.

Medlemsbidrag

Alle DANVA medlemmer er velkomne til at komme med indspil til DANVAs høringsvar. Dette kan gøres ved at sende en mail til Hannah Scheel Andersen på hsa@danva.dk. Deadline for sådanne indspil er 20. september 2015.

Som en del af DANVAs arbejde med vandsektorlovsforliget er der etableret en række task forces med medlemmer fra Rådgivende Udvalg. DANVA vil i sit høringsarbejde inddrage de fem nedsatte task forces.

Læs en beskrivelse af de enkelte task forces og deres arbejdsområder her…

Læs mere

Ønsker du et hurtigt overblik over forligsaftalen, kan du se det her…

Lovforslag og høringsbrev m.v. kan findes på Høringsportalen.

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen på telefon 8793 3562 eller e-mail hsa@danva.dk