Den 1. juni 2015 træder de nye mærknings- og klassificeringsregler i kraft for de kemiske blandinger (fx rengøringsprodukterne). Det vil sige, at efter denne dato kan I forvente at blandingerne har nye fareetiketter på med de nye faresymboler og at der kommer nye opdaterede sikkerhedsdatablade.

Hvis leverandøren har markedsført de kemiske blandinger før 1. juni 2015 (det vil sige, at leverandøren har sådanne varer på lager), så kan leverandøren fortsat godt sælge ud af disse med den gamle faremærkning frem til 1. juni 2017.

Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheder fortsat kan anvende blandinger med den gamle faremærkning frem til 1. juni 2017, såfremt blandingerne er lovligt markedsført med denne mærkning. Virksomhederne kan dog med fordel om-mærke frivilligt inden 1. juni 2017. Det vil dermed sige, at det er i orden at have blandinger stående med den gamle faremærkning på.

For de kemiske rene stoffer (fx Acetone, mineralsk terpentin, rensebenzin mv) ophørte overgangs-ordningen i CLP-forordningen 1. december 2012, og kemiske stoffer i virksomheden skal være mærket med de nye symboler. Det vil sige, at alle de rene kemiske stoffer skal have etiketter med de nye faresymboler på. Hvis I har noget stående med de gamle symboler på, så skal der sættes en ny etikette på med de nye symboler.

Beholdere og rørsystemet indeholdende farlige kemiske blandinger på arbejdspladsen skal være mærket med de nye faresymboler inden den 1. juni 2017, og følger således CLP-forordningens overgangsordning.