Fra den 1. januar 2015 er de danske drikkevandskrav til rørledninger uden for bygninger dækket af en ny certificeringsordning med navnet/ logoet •DK-VAND•.

Det nye drikkevandsmærke anvendes sammen med Nordic Polymark.

DS har valgt at afhænde deres aktiviteter i DS Certificering A/S, og derfor er der brug for en ny ordning pr. 1. januar 2015. Den nye ordning svarer fuldt og helt til de betingelser og krav i den eksisterende DS mærkningsordning, der udløb ultimo december 2014.

Den nye certificeringsordning administreres af ”Dancert”, der er et datterselskab til Teknologisk Institut.

Der er nedsat en styregruppe for vedligeholdelse og ikke mindst udvikling af •DK-VAND•. I styregruppen er repræsentanter for de danske plastrørsproducenter, Teknologisk Institut og DANVA.

Når du efter 1. januar køber et drikkevandsrør, hvor den eneste forskel i rørmærkningen er, at DS mærket er udskiftet med •DK-VAND•, står du med et rør af tilsvarende kvalitet.

DANVA opfordrer til at tage godt imod det nye mærke.

Yderligere information

Kontakt Kristian Friis på telefon 8793 3515, mobil 4054 1538 eller e-mail kf@danva.dk