Som opfølgning på landsrettens afgørelse i sagen om udveksling af målerdata mellem vandværk og spildevandsselskab arbejder FVD og DANVA målrettet på, at offentliggøre en fælles vejledning.

Vejledningen skal tjene som et støtteværktøj når der skal indgås lokale aftaler.

Yderligere information

Har du spørgsmål, kontakt Dorte Skræm på T: 87 933 571, E: ds@danva.dk