Markedsmodningsfonden under Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med DANVA igangsat et projekt, der skal føre til udvikling af teknologiske løsninger indenfor spildevanssektoren. Der vil være fokus på ressourceudnyttelse.

Markedsmodningsfonden og DANVA opfordrer vandselskaber, der i samarbejde med private leverandører vil være med til at udvikle teknologiske løsninger, der sikrer en optimal udnyttelse af spildevand, til at deltage i en workshop i Vandhuset den 21. maj. Læs invitation.

Problemstillingen vil blive udbudt som en prækommerciel indkøbskonkurrence (precommercial procurement - PCP), som Markedsmodningsfonden og DANVA forventer at igangsætte i løbet af 2015.

Det første indledende møde blev afholdt hos DANVA den 23. februar 2015. Processen fortsætter nu med  en workshop den 21. maj kl. 10.00 til 14.00 i Vandhuset i Skanderborg. Her er det også målet at nedsætte en styregruppe for at sikre projektet tilstrækkelig ledelsesmæssig forankring.

Tilmelding

Tilmelding til arrangementet sker ved mail til kf@danva.dk. Frist for tilmelding er den 14. maj 2015.

Yderligere information

Kontakt Kristian Friis på mobil 4054 1538 eller kf@danva.dk