DANVA har udarbejdet en orientering om den del af det ny regeringsgrundlag, der har betydning for vandselskaberne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fremsatte i forbindelse med præsentationen af sine nye ministre søndag regeringsgrundlaget.

For vandselskaberne har det fået den betydning, at den økonomiske regulering af vandsektoren, herunder vandsektorloven overgår til det nyoprettede Energi- Forsynings- og Klimaministeriet, som har fået Lars Christian Lilleholt som minister.

Energi- Forsynings- og Klimaministeriet får ressortansvaret vedrørende affalds- og vandforsyning.  I regeringsgrundlaget er nævnt såvel levering af vand som afledning af spildevand i forbindelse med forsyningssektoren. Den regulering, som har miljømæssig frem for forsyningsmæssig karakter, forventes fortsat behandlet i Miljøministeriet. Dette ministerium sammenlægges med det tidligere Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og kommer fremadrettet til at hedde Ministeriet for Miljø og Fødevarer.  Eva Kjer Hansen bliver den nye minister for området.

Samlingen af forsyningerne i Energi- Forsynings- og Klimaministeriet sker med begrundelse i, at Regeringen blandt andet har fokus på effektivitet og lavere priser.

I forhold til sit fokus indenfor miljøområdet agerer Regeringen efter en såkaldt grøn realisme, der skal give grøn natur videre til de kommende generationer, men som samtidig har en forudsætning om, at der skal skabes vækst, job og velfærd.

Den kommende tid vil vise tydeligere, hvordan de forskellige elementer søges udmøntet. DANVA vil løbende holde sine medlemmer informeret.

Læs mere

Uddrag af regeringsgrundlaget, der relaterer til vandområdet, kan du læse her.

Regeringsgrundlaget kan ses i sit fulde omfang her.

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen på 87 93 35 62, hsa@danva.dk eller Karsten Bjørno på 2014 3542, kbj@danva.dk