LÆSERBREV i Århus Stiftstidende 2/6 2015

SPRØJTEGIFT: Landmand Jørgen Lund Christiansen hævder i en kronik i Århus Stiftstidende 23. maj, at vandsektorens brancheorganisation, DANVA, taler usandt ved at fastslå, at der er rester af sprøjtegift i hver fjerde vandboring.

Men DANVA taler desværre sandt.

Den danske vandsektor har igennem mange år været hårdt ramt af forurening, og et stort antal boringer er blevet lukket pga. blandt andet pesticider.

Årets grundvandsovervågning viser, at udover at en stor del af boringerne er forurenet, så er stigningen i fund i det dybe grundvand en indikation af, at problemerne for vandforsyningerne nok vil blive større i en længere årrække.

Resultaterne i rapporten viser, at der ser ud til at være et fald i antal fund over grænseværdien, hvilket er positivt. Til gengæld ser det ud til, at der findes pesticider i en større del af det øvre grundvand. Selvom koncentrationerne ikke er så høje, så er det foruroligende, da forbrugerne og vandværkerne ikke ønsker pesticider i drikkevandet.

Det må og skal ikke være sådan, at anvendelse af sprøjtemidler går ud over kvaliteten af grundvandet, og DANVAs medlemmer kæmper hver dag ude i vandselskaberne med at afværge effekterne til gavn for danskerne. Det gør de blandt andet ved at oprette nye boringer.

Indsatsen er temmelig bekostelig for vandkunderne.

Fund resulterer i, at myndighederne løbende justerer de stoffer, der må anvendes.

Problemet ligger sjældent hos dem, der bruger sprøjtemidler, men hos dem, der skal håndtere følgerne.

DANVA påstår ikke, at indsatsen mod pesticider ikke har hjulpet, men vi er usikre på, hvad resultaterne viser. Da det øvre grundvand ofte er 10- 20 år gammelt, er det meget sandsynligt, at resultaterne afspejler det lave forbrug, der var omkring år 2000. Siden er forbruget målt i tons og ikke mindst behandlings-hyppigheden steget kraftigt, så vi kan risikere, at det kun er en kortvarig forbedring, som vi ser i det øvre grundvand.

DANVA hævder ikke, at landbruget er eneste årsag til, at der er rester af gift i boringer.

Men det er altid et problem for en vandforsyning, hvis der findes pesticider i drikkevandet. I den forbindelse er det ret underordnet, om det er under eller over grænseværdien, eller om det er forbudte eller godkendte stoffer - forbrugerne vil ikke have disse stoffer i vandet.

Sandheden er, der er rester af sprøjtegift i hver fjerde vandboring - desværre.

Claus Vangsgård konsulent i DANVA, vandsektorens brancheorganisation