Fotos: Toke Hage

På DANVAs årsmøde blev der optaget en film med interviews med deltagere og stemningsbilleder fra foreningens store arrangement i Odense. Se filmen her.

Det overordnede tema for årsmødet var ”Roller i vandets tjeneste”. Under denne overskrift var der oplæg om:

  • Sammensætning af vandselskabers bestyrelser
  • Samspil mellem kommuner og vandselskaber om klimatilpasning
  • Inspiration fra Holland om forvaltning af hele vandkredsløbet
  • Globale udfordringer på vandområdet
  • Skifergas
  • Oplæg fra arkitektfirmaet BIG bl.a. om klimatilpasning

På grund af valget havde miljøminister Kirsten Brosbøl og politikerne fra Folketingets miljøudvalg desværre meldt afbud. Se foto-reportage fra årsmødet herunder:

Tre medlemmer fra DANVAs bestyrelse deltog i debatten om den optimale sammensætning af vandselskabernes bestyrelser, herunder fordele ved at have politikere i bestyrelsen. Fra venstre ses de tre politikere Ole Glahn fra Kalundborg, Ango Winther fra Aarhus og Morten Slotved fra Hørsholm i debat med Poul Gøbel, der er selvstændig rådgiver og professionelt bestyrelsesmedlem hos FFV i Fåborg. Læs om debatten i næste nummer af danskVAND.

På generalforsamlingen blev der vedtaget et forslag om at etablere vandsektorens egen udviklingsfond. Formanden for VTU-Fondens fondsudvalg præsenterede forslaget og understregede, at innovation og udvikling er en forudsætning for en effektiv og visionær sektor. Derfor besluttede foreningens medlemmer fra 2016 at betale ca. 10,5 mio. kr. til drift af ”DANVAs udviklingsfond”, der skal erstatte VTU-Fonden, som ikke længere støttes af staten. Fonden har 5 ledestjerner: Effektivitet, kvalitet, teknologiudvikling, forretningsudvikling samt understøttelse af vækst og eksport.

Professor og direktør i DHI, Torkil Jønch Clausen, gav et inspirerende oplæg om den globale vandsituation, hvor der stadig er ca. 800.000 mennesker der mangler adgang til rent drikkevand, og 2,5 mia ikke har ordentlige sanitære forhold. Danmark kan spille en rolle her bl.a. i forhold til de bæredygtighedsmål, FN skal vedtage til efteråret.

Torkil Jønch Clausen har masser af internationale erfaringer bl.a. som medlem af World Water Council og Global Water Partnership. Han talte også om sammenhængen mellem vand og energi og vigtigheden af at samarbejde på tværs mellem sektorerne. Klimaændringerne rammer os gennem vand og er et vigtigt indsatsområde. Danmark er stærk indenfor vand og kan hjælpe med at løse verdens vandproblemer og har en vision om at fordoble eksporten af vandteknologi inden 2025.

Torkil Jønch Clausen konkluderede bl.a. at “Denmark is a global water leader - if we act together, we can help the world, and create Danish jobs in the process.”

Træfpunkterne var mødested både dag og aften.

Direktør Carl-Emil Larsen og formand Lars Therkildsen har et godt samarbejde.

Foreningens medlemmer, leverandører og gæster samlet til festmiddag. I alt var der var ca. 550 deltagere til årsmødet i Odense.

Lars Therkildsen fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning, som kan læses her... 

På gensyn til DANVAs årsmøde næste år den 26.-27. maj 2016 på Frederiksberg.

Fotos: Toke Hage

Læs mere

De faglige oplæg på årsmødet kan ses her...