Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har kaldt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i samråd om regeringens opgivelse af at gennemføre ændringer i skatte- og afgiftssystemet på energiområdet.

Udvalget har bedt ministeren redegøre for, hvorfor regeringen opgiver at gennemføre ændringer i skatte- og afgiftssystemet på energiområdet, som tidligere har været efterlyst. Ministeren skal endvidere svare på, om han mener, der skal ske en omlægning af afgifterne, men tidligst i starten af den kommende valgperiode. Endelig bliver ministeren spurgt, om han mener, at de gældende afgifter og tilskud understøtter den grønne omstilling på den mest hensigtsmæssige måde.