Sekretariatet ønsker alle en god Kr. Himmelfartsferie.

Vi glæder os til at se jer til DANVAs årsmøde i Odense den 28.-29. maj.