DANVA og FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) har udgivet en opdateret fælles vejledning om simple udbudsmodeller for rådgiverydelser.

Vejledningen (version 2, februar 2015) har til formål at nedbringe transaktionsomkostningerne ved udbud. Vejledningen ”Simple modeller for rådgiverydelser” findes i både en lang og en kort udgave (resumé) og indeholder bl.a. 10 bud, der kan nedbringe omkostninger og klager.

De 10 bud

  1. Hold de samlede transaktionsomkostningerne under 10 % af opgavens værdi.
  2. Overvej altid at tildele opgaven direkte, når det er muligt – også ved rammeaftaler.
  3. Invitér maks. tre rådgivervirksomheder til at afgive underhåndsbud.
  4. Undlad ”offentligt udbud” og ”udbud efter laveste pris”.
  5. Vælg ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” med få underkriterier.
  6. Prækvalificér maks. fem tilbudsgivere ved ”begrænset udbud” efter udbudsdirektiverne.
  7. Anmod ikke om mere materiale end der reelt er behov for ved prækvalifikation og tilbudsgivning.
  8. Beskriv opgaven, så opgavens omfang og aftalevilkår er klare.
  9. Besvar spørgsmål fra tilbudsgiverne fyldestgørende.
  10. Offentliggør evalueringsmodellen og giv tilbagemelding til de bydende om, hvorfor de ikke fik opgaven.

Kort og lang udgave af vejledningen:

Download Lang udgave (25 sider) eller Resumé (8 sider).

Yderligere information

Kontakt Kristian Friis på telefon 8793 3515, mobil 4054 1538 eller kf@danva.dk