Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, ønsker miljøministeren tillykke med forliget om vandsektorloven men er bekymret for resultatet. Forliget påfører nemlig de store vandselskaber flere udgifter til mere bureaukrati og kan dermed svække deres mulighed for at understøtte teknologiudvikling. Desuden skal familier og virksomheder fortsat betale vandskat.

Præmissen for revisionen af vandsektorloven er at afbureaukratisere reguleringen. Men den forudsætning er i aftaleteksten umiddelbart kun en realitet for mindre vandværker, mens der skrues op for den administrative regulering af de kommunalt ejede vandselskaber. Det kan i sidste ende påvirke deres evne til at samarbejde med rådgivere og producenter om teknologiudvikling og eksport.

Umiddelbart ser det ud til, at forliget påfører de kommunalt ejede vandselskaber endnu flere administrative omkostninger, fordi der lægges op til en økonomisk model, som kræver mængder af dataindberetning. Der forestår nu et omfattende arbejde med at rette op på forliget, så intentionerne bliver til gavn for Danmark og ikke hæmmer vandselskabernes aktiviteter,” siger Carl-Emil Larsen.

Vandselskaberne effektiviserer mere af egen drift, end der bliver krævet af dem. Derfor er det ulogisk at påføre dem endnu større kontrol. Men DANVA går konstruktivt ind i processen med at hjælpe ministeren og centraladministrationen med at få aftalen til om muligt at blive en gevinst.”

Onsdag aften den 29. april indgik politikerne på Christiansborg forlig om en revision af vandsektorloven. Den medfører blandt andet mere dataindberetning fra de kommunalt ejede vandselskabers og en forsat skattebetaling, der dog skal undersøges. 

”Skat på vand, der har påført de danske familier en ekstraregning over vandtaksten på 300-900 kroner årligt, er så åbenlys urimelig, at den burde have været løst i forliget. Man sætter nu i stedet en dyr og tidkrævende undersøgelse i gang. Det er der overhovedet ingen grund til. Ministeriet har alle tallene og kender ligesom os problemstillingen helt til bunds,” siger Carl-Emil Larsen.

”Vandselskaberne er en skattemæssig malkeko. Den henholdende taktik med at udskyde en løsning af problemet med vandskat betyder, at endnu flere penge fra familiers husholdning går i statskassen.”

DANVA har foreslået politikerne på Christiansborg at løse problemet med en overgangsordning, så den særstilling, politikerne gav branchen til at sikre en tilstrækkelig investering, bliver fritaget for beskatning.

Vandselskaberne blev ved indgåelsen af vandsektorloven i 2010 stillet i udsigt, at de på lang sigt skulle betale en samlet skat på i omegnen af 100 millioner kroner. Beregninger fra skatteeksperter viser, at det samlede provenu til staten reelt bliver et tocifret milliardbeløb.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk