SKAT opkræver ekstraskat af vandselskaberne. Det medfører højere priser på vand og spildevand for både borgere og virksomheder. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, mener, at SKAT handler stik imod intentionerne med vandsektorloven, hvorfor lovteksten skal præciseres, så man fremadrettet undgår de voldsomme takststigninger.

Med en ny skatteskrue lister SKAT på sigt via vandselskaberne op mod 25 milliarder kroner op af lommerne på borgerne og erhvervslivet. Den gevinst, som de meget vandforbrugende virksomheder fik sidste år på betalingen af spildevand, bliver nu voldsomt udhulet af den nye skat, mens husholdninger kan imødese forhøjelser af taksten på op mod 1000 kroner om året.

Vandselskaberne bliver brugt som malkeko til inddrivelse af den skjulte ekstraskat hos erhvervslivet og husstande. Den fremgangsmåde er stik imod de politiske aftaler, som ligger til grund for lovgivningen om skat på non-profitselskaber,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Forligsparterne er nødt til at rette op på dette skattejuridiske lovsjusk, der medfører de store pris-stigninger.

Vandselskaberne, der ikke må optjene overskud, blev af forligspartierne stillet i udsigt, at de som aktiesel-skaber skulle have skattemæssige afskrivninger på deres anlæg, så omkostningerne til produktion, levering og afledning af vand kunne holdes nede. Men SKAT mener, at afskrivningerne er væsentligt lavere end de beregninger, som selskaberne har sat på deres anlægsaktiver. Vandselskaberne bliver dermed sat langt højere i skat, og ekstraregningen ender umiddelbart hos kunderne.

Hvis staten har brug for at opkræve ekstrabeløb hos borgerne og erhvervslivet, så vil det være mere regu-lært at gøre det med åben pande i stedet for at luske pengene hjem via danskernes vand og spildevand,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA mener, at lovgivningen om beskatning af vandselskaberne skal være udformet, så den ikke medfører de her store takststigninger.

Politikerne bør derfor genoptage forhandlingerne om vandsektorloven og en gang for alle få rettet op på den skattefejl, der blev begået i forbindelse med den første lov, og som nu er til stor ugunst for vandselskaberne og deres kunder,” siger Carl-Emil Larsen.

Politikerne på Christiansborg kan løse problemet fremadrettet med en overgangsordning, så den særstilling, politikerne har givet branchen til at sikre en tilstrækkelig investering, bliver fritaget for beskatning.”

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk