Mange vandselskaber køber bygge- og anlægsopgaver efter tilbudsloven. Tilbudsloven sætter rammerne for licitationerne, herunder hvor mange tilbudsgivere der må indbydes under de forskellige licitations-former, og hvor mange der må forhandles med undervejs i forløbet. Det har indvirkning på, hvor effektivt vandselskaberne kan købe ind.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bedt Deloitte om at analysere de konkurrencemæssige virkninger af tilbudslovens regler for bygge- og anlægsopgaver. Analysen skal bygge på faktuelle oplysninger om gennemførte licitationer af bygge- og anlægsopgaver efter tilbudsloven. Konkurrence- og Forbruger-styrelsen og Deloitte har i den forbindelse brug for input fra DANVAs medlemmer.

Bidraget vil være med til at danne grundlag for de fremtidige rammer for mindre bygge- og anlægsopgaver i Danmark. Bidraget består i at svare på mellem 11 og 18 korte spørgsmål om konkrete licitationer, der kan tilgås via dette link:

https://survey.enalyzer.com/?pid=fm2t4m5r

Det er vigtigt for analysen, at der indsamles oplysninger om flest mulige licitationer. Deloitte håber derfor, at DANVAs medlemmer har mulighed for at udfylde spørgeskemaet for 2-3 licitationer af bygge- og anlægsopgaver efter tilbudsloven i perioden 2012-2015. Hvis der er mulighed for at udfylde for endnu flere licitationer, vil det være meget velkomment.

For hvert nyt spørgeskema, der udfyldes, skal ovenstående link benyttes. Når et spørgeskema er udfyldt og afsluttet ved at trykke på afslut-knappen, er det arkiveret, og et nyt spørgeskema kan åbnes ved at benytte ovenstående link igen.

Du kan gennemgå spørgeskemaet i pdf-format på følgende link: https://survey.enalyzer.com/file/181a1ddb-5ea3-4da9-a8a2-3154def12655.pdf

Fristen for besvarelse af spørgeskemaet er 9. marts 2015. Alle svar bliver behandlet fortroligt.

Bidrag fra DANVAs medlemmer er vigtigt i forhold til at sikre optimale fremtidige rammer for mindre bygge- og anlægsopgaver i Danmark, og Deloitte håber derfor på aktiv deltagelse i analysen.

Yderligere information

Har du spørgsmål eller kommentarer til analysen eller til udfyldelsen af spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte Stefan Høngaard Andersen på telefon 30 93 63 73 eller e-mail dksurvey@deloitte.dk