Landmænd sprøjter deres marker næsten dobbelt så hyppigt som for 15 år siden. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, opfordrer til at give landbruget incitamenter til at nedjustere behandlingshyppigheden.

Grundvandsovervågningen 2014, der er udarbejdet af GEUS på vegne af Naturstyrelsen og netop offentliggjort, viser, at der i 2013 blev fundet rester af sprøjtegift i et stort antal boringer hos vandværkerne.

Grundvandsrapporten viser, at der ikke er sket en positiv udvikling i forhold til året før. Samtidig ved vi, at landmændene sprøjter deres marker oftere end tidligere. Vi kan derfor frygte, at vi i de kommende år igen vil se en stigning i fundene, hvilket er til fare for grundvandet,” siger konsulent i DANVA, Claus Vangsgård.

I Grundvandsovervågningen 2014 blev der fundet pesticider i 37 procent af boringerne. I hver tiende af boringerne er grænseværdien overskredet, og til stadighed findes der godkendte aktivstoffer. Det gælder blandt andet bentazon og glyphosat. Glyphosat er det mest brugte pesticid i Danmark bedre kendt under handelsnavnet RoundUp.

Behandlingshyppigheden i landbruget faldt igennem 90’erne, til det nåede et lavpunkt i år 2000, hvorefter den begyndte at stige igen frem imod det nuværende niveau, der er steget markant.

”Landmænd sprøjter deres marker næsten dobbelt så ofte i dag, som de gjorde i 2000. Hvis vi vil bevare vores rene drikkevand i fremtiden, så skal belastningen reguleres specielt på sårbare arealer,” siger Claus Vangsgård.

Et af de områder, der har været størst opmærksomhed omkring, har været udviklingen af fund i det øvre grundvand. Her har der nu i nogle år været en nedadgående tendens for overskridelser af grænseværdien, mens fundhyppigheden har været stigende. I det dybere beliggende grundvand er der en tendens til stigende værdier for såvel samlet fundprocent som overskridelser af grænseværdien. Resultaterne bliver af GEUS tolket som et tegn på, at indsatsen mod pesticider er ved at bære frugt, selv om vandforsyningerne ser ud til at få flere problemer, indtil det øvre grundvand er infiltreret til dybere lag.

I forhold til fund af nitrat i grundvandet er der overvejende gode nyheder at hente i Grundvands-overvågningen 2014. Koncentrationen i det øvre grundvand er nemlig faldende, hvilket afspejler den indsats, der er gjort de seneste 20-25 år. Der er dog stadig stigende koncentrationer visse steder i det dybe grundvand, hvilket er en konsekvens af tidligere tiders landbrugsdrift, hvorfor det mange steder kan være svært at finde nye magasiner med lavt indhold af nitrat.

”I DANVA glæder vi os over, at det kun er få steder, hvor grænseværdien af nitrat er overskredet i boringskontrollen”, siger Claus Vangsgård.

Yderligere oplysninger:

Konsulent i DANVA, Claus Vangsgård, tlf. 5168 1070, e-mail: cv@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk