Skatte-analyse som opfølgning på VSL II forliget

Som opfølgning på VSL II forliget fra april 2015 er der nedsat en gruppe, der skal afdække forskellige beskatningsmæssige elementer, der er opstået som følge af VSL I-forliget fra 2007. Skatteminister Lauritzen har meddelt, at han vil være opmærksom på de synspunkter, som DANVA har fremført i sit sommerbrev.

DANVA besluttede sig sammen med Danske Vandværker FVD for at søge at præge analysearbejdet mm. ved at fremsende et notat, der opsummerer en håndfuld problemstillinger og angive, hvorledes de kan indgå i den nævnte analyse. Dialogen med politikere m.fl. de seneste måneder har haft fokus på skabelsen af en model, der imødegår den manglende sammenhæng mellem den skattemæssige regulering og prisloftreguleringen med dåbsgaven. Konkret har foreningen introduceret en idé med en overgangsordning gående på, at vandselskaberne kan vælge at fradrage beløb opkrævet i medfør af dåbsgaven mod at give afkald på at afskrive på deres skattemæssige indgangsværdi.

Læs mere

Notat til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fra DANVA (udarbejdet af Kromann Reumert): Analyse af vandselskabernes skatteforhold.

Skatteminister Karsten Lauritzens svar til Miljø- og Fødevareudvalget: Svar på DANVAs henvendelse.

Interview med DANVAs direktør Carl-Emil Larsen på Altinget.dk: DANVA kræver fradrag for investeringer

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller sv@danva.dk