Københavns overborgmester Frank Jensen præsenterede Danmarks ansøgning for IWA's bestyrelse.

The International Water Association (IWA) har valgt at pege på Danmark som vært for den storstilede World Water Congress & Exhibition i 2020. Verdenskongressen, der er den største af sin art, er med til at cementere Danmarks position som førende indenfor vandteknologiske løsninger, mener DANVA, vandsektorens brancheorganisation.

I efteråret 2020 samles verdens opmærksomhed endnu mere omkring den danske vandsektor. IWA har nemlig besluttet at tilbyde afholdelsen af sin verdenskongres til Danmark med udstillingsområde i København. Det betyder, at tusindvis af udenlandske forskere og erhvervsdelegationer vil strømme til. De skal blandt andet rundt i landet og besøge vandselskaber for at besigtige teknologiske løsninger og styringsmodeller.

Det er en stor glæde, at Danmark er udpeget til at være vært for World Water Congress & Exhibition. DANVAs medlemmer er rustet til at åbne vandselskaberne for resten af verden, så man kan opleve de løsningsmodeller, som giver den danske vandbranche dets enestående ry. Danske vandløsninger og ressourcestyringsmodeller er ganske enkelt unikke,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Danmark er et kraftcenter indenfor vandløsninger. Målet for vækststrategien og den danske vandvision er, at Danmark skal have fordoblet sin eksport af vandløsninger i 2025, og at der skal være skabt 4000 nye arbejdspladser indenfor sektoren. World Water Congress & Exhibition understøtter de ambitioner.”

De massive globale vandudfordringer medfører stor efterspørgsel på dansk vandteknologi, som er med til at gøre verden til et bedre sted at være. Derfor besøger udenlandske delegationer hvert år i stor stil Danmark for at lære af den måde, danske vandselskaber håndterer opgaverne med at levere rent drikkevand, rense spildevand og dæmme op for konsekvenserne af klimaforandringer.

Formanden for IWA’s danske nationalkomite, Helle Katrine Andersen, er begejstret for udpegningen.

”Vi har arbejdet målrettet på projektet i flere år. Kongressen understøtter den danske vandbranches ambitioner om at være i front,” siger Helle Katrine Andersen.

”Danmark er kendt for sine holistiske løsninger, der ikke kun løser vand- og klimaproblemer, men også skaber grønne, levende byer med rekreative områder og høj livskvalitet. København er i den forbindelse et fint udstillingsvindue for de innovative løsninger.”

København bliver som nævnt centrum for arrangementet, men der er indlagt ture rundt i landet for deltagerne de fem dage kongressen varer.  Danmark vandt sit kandidatur foran Glasgow/UK. Næste IWA verdenskongres foregår i Brisbane, Australien i 2016 og den følgende kongres i Tokyo, Japan i 2018.

Den danske delegation, der deltog i IWA's generalforsamling, som bakkede op om København som kongresby i 2020. Fra venstre ses sekretæren for IWA's danske nationalkomité Birgitte Skjøtt, formanden for Young Water Professionals Trine Stausgaard Munk, seniorkonsulent Miriam Feilberg fra DANVA, professor Peter Steen Mikkelsen, DTU, formanden for IWA's danske nationalkomite Helle Katrine Andersen, vicekongreschef Bettina Reventlow fra Wonderful Copenhagen og direktør Anders Bækgaard, der er næstformand i nationalkomiteen og kongrespræsident i 2020.

Læs mere

Læs den fælles pressemeddelelse fra DANVA, Københavns Kommune, Miljø- og Fødevareministeriet, Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen her...

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef i DANVA Helle Katrine Andersen, tlf. 30 27 50 42, e-mail: hka@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20 14 35 42, e-mail: kbj@danva.dk