DANVA tilbyder en række kurser for bestyrelserne i vandselskaber for at øge professionaliseringen af bestyrelsesarbejdet. Som noget nyt kan kurserne foregå hos vandselskaberne, så der spares tid på transport, og der kommer optimalt fokus på eget potentiale.

Undersøgelser viser, at bestyrelsens interne samarbejde og samarbejdsrelationer internt i organisationen og til eksterne interessenter er de mest afgørende parametre for bestyrelsens bidrag til virksomhedens værdiskabelse.

Overblik over DANVAs kurser

DANVA tilbyder tre typer kurser, der varierer i tyngde alt efter vandselskabernes ønsker og behov og tager udgangspunkt i den enkelte bestyrelses aktuelle situation.

  • Kursus 1: Et dagsseminar, hvor I arbejder med udvikling af det gode bestyrelsesarbejde og drøfter en aktuel strategisk problemstilling.
  • Kursus 2: Et dagsseminar, hvor I arbejder med udvikling af det gode bestyrelsesarbejde kombineret med en evalueringsrapport og får opstillet udviklingsmål.
  • Kursus 3: Et dybdegående 2-dages internat, hvor I får et større indblik i de juridiske rammer, økonomiske forhold og samspil i bestyrelsen samt arbejder med egen strategi og udvikling.

Læs flyer med overblik over DANVAs 3 typer "ud-af-huset" kurser her…

Flere kurser

Internatkurset afholdes også jævnligt i Vandhuset, hvor der er mulighed for at dele erfaringer med andre bestyrelser. Kurset foregår næste gang den 21.-22. oktober 2015. Læs mere her…

DANVA tilbyder også specialiserede bestyrelseskurser, der er målrettet formand og næstformand samt  administrative medarbejdere, der arbejder for bestyrelsen.

Årets Offentlige Bestyrelseskonference

DANVA støtter også op om Årets Offentlige Bestyrelseskonference den 7. oktober i København. Temaet for konferencen er Bestyrelsens værdiskabende samarbejde. Læs mere her...

Yderligere information

Kontakt Louise Andersen på telefon 8793 3564 eller la@danva.dk