Der er store potentialer i at udvikle ny teknologi, der kan begrænse hospitalernes udledning af miljøproblematiske stoffer til vandområder via kommunale renseanlæg. Region Hovedstaden har derfor fokus på, hvordan regionerne og hospitalerne i praksis kan fremme renere vandteknologiudvikling – både indenfor spildevand- og brugsvand – ved at efterspørge nye løsninger, der gavner miljø, sundhed og økonomi. Moderne hospitaler anvender samtidig betydelige mængder vand. Der ligger store effektiviserings- og besparelsespotentialer i hospitalernes vandstrømme – også med at reducere energiforbruget tilknyttet vand/spildevand.

Derfor afholder Region Hovedstaden en temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi onsdag den 4. februar 2015. Læs program her.

På temadagen vil der være fokus på kommunernes regulering og samarbejde med hospitalerne. Man kan også høre om erfaringer med afprøvning/demonstration af nye vandteknologier. Endvidere vil perspektiverne til anvendelse på de nye hospitalsbyggerier, og på eksport til udlandet, blive belyst.

Målgruppen er regioner, kommuner, hospitalsbygge- og driftsansvarlige, vandteknologileverandører og vandselskaber.

Temadagen afholdes i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Deltagelse er gratis.

Tilmelding på: http://www.conferencemanager.dk/TemadagVAND