Naturstyrelsen har sendt forslag til 2. generations vand-  planer i høring. På mødet vil der indledningsvis blive orienteret om vandplanernes indhold og deres juridiske rammer, herunder forholdet mellem vandplaner og klimatilpasningsinitiativer.

Dernæst vil der blive fokuseret på tilstanden i det danske vandmiljø for såvel overfladevand som grundvand, og forslagene til forsyningsrelaterede virkemidler vil blive gennemgået.

Efter frokost vil hovedvægten være på, hvordan forsyningerne og DANVA skal forholde sig til de kommende vandplaner, når der skal afgives høringssvar. Der vil derfor være afsat tid til debat om, hvordan vandsektoren får de bedste muligheder for at påvirke vandplanernes lokale mål, de valgte virkemidler og implementeringen af disse.

Program

Læs programmet her...

Yderligere information

Kontakt Claus Vangsgård på telefon 8793 3507 eller cv@danva.dk