Både husstande og mindre virksomheder i Fredericia må gribe lidt dybere i pengepungen end tidligere, når regningen fra Fredericia Spildevand og Energi A/S ryger ind af brevsprækken. Indførslen af den såkaldte trappemodel, der trådte i kraft den 1. januar 2014, har nemlig betydet, at kubikmetertaksten er steget for de fleste af spildevandsselskabets kunder. Trappemodellen blev indført, fordi man fra politisk hold ønskede at sikre en større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndtering.

Hensigten var, at virksomheder med et årligt vandforbrug over 500 m3 kunne få reduceret kubikmetertaksten for den variable del af vandafledningsbidraget. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten for den variable del af vandafledningsbidraget falder med stigende vandforbrug. Det variable vandafledningsbidrag fordeles på tre satser eller trin. Trin 1 for vandforbrug op til og med 500 m3. Trin 2 for vandforbrug fra 500 m3 op til og med 20.000 m3 og trin 3 for vandforbrug på over 20.000 m3.

Hos Fredericia Spildevand og Energi A/S er det imidlertid kun kunder på trin tre ud af de i alt 70 erhvervskunder, der sparer penge på trappemodellen. Det skyldes, at spildevandsselskabet har nogle særdeles store erhvervskunder. De fire største står for udledningen af halvdelen af Fredericias spildevand.

"Hele 55 procent af vores omsætning ligger indenfor trappemodellen, og 49 procent af omsætningen ligger på trin 3, det vil sige cirka halvdelen af omsætningen skal gives med den store rabat," forklarer økonomichef i Fredericia Spildevand og Energi A/S, Claus Christoffersen.

For at finansiere denne rabat har spildevandsselskabet været nødt til at hæve prisen for husstande samt virksomheder på trin 1 eller 2 i trappemodellen. Deres kubikmeterpriser vil stige årligt frem til 2018, mens de store virksomheder på trin 3 til gengæld vil skulle betale mindre i spildevandsudgifter.

"Før trappemodellen havde vi en kubikmeterpris, der hed 19,40 kr. (eksklusiv moms). I 2018 forventes den at blive 27,40 kr. for trin 1, 21,92 kr. for trin 2 og 10,96 kr. for trin 3," fortæller Claus Christoffersen.

Den forventede prisudvikling for en almindelig husstand med et årligt forbrug på 84 m3 ser således ud:

2013

2018

2.225 kr.

3.252 kr.

Altså en stigning på cirka 1.000 kr. Virksomheder på trin 2 vil i 2018 skulle betale 2,52 kr. (eksklusiv moms) mere pr. kubikmeter, end de gjorde i 2013.

Høringssvar

Fredericia Spildevand og Energi A/S' bestyrelse sendte, inden indførslen af trappemodellen blev vedtaget, et høringssvar til Miljøministeriet, hvor man gjorde opmærksom på de særlige forhold, der gjaldt for Fredericia. Man foreslog, at rabatten for erhvervskunder på trin 3 blev nedsat fra 60 til 40 procent for at forhindre alt for store prisstigninger til de øvrige kunder. Forslaget blev dog afvist. Hos spildevandsselskabet vil man ikke forholde sig til, om rabatten til kunder på trin 3 er for stor eller lille, det er op til politikerne at vurdere, siger Claus Christoffersen.

  Trin 2

 

Vandforbrug: 500 m3 -20.000 m3

 

Kubikmetertaksten er:
Trin 3

 

Vandforbrug: Over 20.000 m3

 

Kubikmestertaksten er:
2014 4 % lavere end trin 1 12 % lavere end trin 1
2015 8 % lavere end trin 1 24 % lavere end trin 1
2016 12 % lavere end trin 1 36 % lavere end trin 1
2017 16 % lavere end trin 1 48 % lavere end trin 1
2018 20 % lavere end trin 1 60 % lavere end trin 1

"Vi siger bare, at det har fået en stor indflydelse, at priserne ændrer sig så meget. Det var jo også meningen, man skulle have rabat på trin 2, men fordi dem på trin 3 skal have så megen rabat, så stiger udgiften også for de mellemstore virksomheder, der er på trin 2," forklarer han.

Inden trappemodellen trådte i kraft lå Fredericia Spildevand og Energi A/S i top ti over de billigste spildevandsselskaber. I dag ligger de nummer 15, og Claus Christoffersen vurderer, at spildevandsselskabet de kommende år formentligt vil falde omkring 25 pladser længere ned ad listen, hvad angår almindelige hustandspriser.

"Jeg ved godt, at man har været ude at sige, at vi selskaber kan effektivisere os ud af det her, og det man måske også på landsplan. Men vi kører jo i forvejen som et af de effektive selskaber, så det kan vi næppe," siger Claus Christoffersen.