TREFOR inviterer til fester og fodbold og matematik. Anledning er vandselskabets nyeste grundvandsbeskyttelsesprojekt. Ved Langkjærgård i Kolding vil der fremover stå 225.000 træer og passe på drikkevandet fra Søndre Kildeplads. 

Skovrejsningen betyder, at den bynære kildeplads sikres. I fald af en forurening af indvindingsområdet vil TREFOR kunne flytte kildepladsen opstrøms og evt. placere boringerne i fredsskov.

Drikkevandet fra indvindingen er noget helt særligt. Vandet, som pumpes til Søndre Vandværk, er nyligt blevet aldersdateret af GEUS og Universitetet i Bern. Det har vist sig, at vandet herfra er faldet som nedbør omkring midten af 1600 tallet.

Skovrejsning er effektiv grundvandsbeskyttelse

Grundvandsbeskyttelse ved skovplantning med løvtræer er den mest effektive og langtidssikre investering. Investeringen danner grundlag for filosofien om at dyrke vand ved at sikre det grundvandsdannede opland mod mulige forureningen fra flade- eller punktkilder.

Den nye skov er anlagt på Langkærgårds jorde. Området blev erhvervet af Naturstyrelsen i 2013 med 50 % medfinansiering fra TREFOR og Villum Fonden. TREFOR er gået ind i projektet for at beskytte det grundvand, som selskabet indvinder på Søndre Kildeplads og pumper ud til kunderne fra Søndre Vandværk i Kolding.

Tid og sted

7. juni kl. 10.00-13.00 ved Langkjærgård, Svanemosevej 95, Kolding

Foreløbigt program

Kl. 10.00 – 11.00 Velkomst, taler og træplantning

  • Naturstyrelsen byder velkommen og informerer om skovrejsningen
  • Tale ved TREFOR, Direktør for El - Vand - Varme, Charles Nielsen
  • Tale ved Kolding Kommune, Formand for Miljøudvalget Birgitte Kragh, Venstre
  • Fælles plantning af frugttræ.

Kl. 11.00 – 13.00 Aktiviteter for børn og voksne.