Kunster fortæller om sin vandlegeplads ved Gladsaxe Idrætscenter.

De 4 fyrtårns-projekter er blevet kæmpe succeser, og der er nu masser af viden og erfaringer om udvikling af innovative klimaprojekter i samarbejde mellem kommuner og forsyninger. Det kan gøre gavn i hele landet. Find inspiration og stjæl gode ideer på vandplus.dk og gå selv i gang med konkret handling, der hvor du er.

Det var hovedkonklusionen På VANDPLUS afslutningskonferencen i Gladsaxe den 11. november. Men der er stadig behov for at rydde nogle lovbarrierer og bureaukratiske forhindringer af banen for at sikre den bedst mulige vej fremad for samskabelse om klimatilpasning, der er en af vor tids største samfunds-økonomiske udfordringer.

Konferencen var et tilløbsstykke med næsten 200 deltagere. (Foto: Kristian Ridder-Nielsen).

"Forslaget til ny vandsektorlov åbner mulighed for, at vandselskaberne kan drive klimaprojekter, men det er ikke nok. Det er vigtigt, at selskaberne  også kan etablere og eje projekterne", sagde DANVAs direktør Carl-Emil Larsen i paneldebatten.  Han understregede, at medfinansierings-projekter også efter 1. januar bør kunne finansieres 100 % over taksterne. Ellers er der risiko for, at klimatilpasningen går i stå, hvis kommunerne skal betale 25 %.

KL’s repræsentant Susanne Lykke Jakobsen var enig i, at der er udfordringer ift. finansiering af klimaprojekter og behov for et mere fleksibelt system.

Naturstyrelsens direktør Hanne Kristensen lovede at tage DANVAs og KL’s pointer med i evalueringen af klimatilpasnings-indsatsen i 2016. Hun understregede dog, at det er op til politikerne at beslutte rammerne for klimatilpasning i fremtiden. Men Naturstyrelsen, der er statens klimakoordinator på tværs af ministerierne, lytter gerne til alle gode argumenter.

Fra venstre ses konsulent Susanne Lykke Jakobsen fra KL, direktør Carl-Emil Larsen fra DANVA og Naturstyrelsens direktør Hanne Kristensen. (Foto: Kristian Ridder-Nielsen).

Vand på sidelinjen i Gladsaxe

Nordvands og kommunens fælles projekt ved idrætsparken bruges flittigt af områdets borgere og giver helt nye muligheder for friluftsliv og fysisk udfoldelse. Idrætschef Holger Kortbek fortalte, at principperne for forvandling af området bl.a. er synligt vand, nye naturkvaliteter, aktive elementer og dobbeltfunktioner.  Et af regnvandsbassinerne bruges til paddle tennis og et andet som legeplads og mødested.

Idrætschef Holger Kortbek er begejstret for de nye anlæg. Og de virker! De blev prøvet af under kraftig regn den 4. september, og alt fungerede efter planen, så der kommer ikke længere vand i kælderen / bowlinghallen. (Foto: Kristian Ridder-Nielsen).

Regnvandsbassinet, der bruges til paddle tennis, hvor bolden også må ramme væggene ligesom i squash.

Projektleder Lise Jangmark fra Nordvand fortalte, at projektet ved idrætsparken er en integreret del af et endnu større klimatilpasningsprojekt i området. (Foto: Kristian Ridder-Nielsen).

Deltagerne besøgte også Vandledningsstien. Her ses kaskaderne.

Dette regnvandsbassin kaldes pigeværelset, fordi de bliver brugt meget af teenagere fra Høje Gladsaxe bebyggelsen overfor idrætsparken.

Vandchef Henrik Bay fra Frederiksberg Forsyning viste, hvor kompliceret det kan være at lave projekter i et tætbebygget område, hvor jorden er fyldt med rør og ledninger.

Om VANDPLUS

VANDPLUS er et samarbejde med Realdania, Naturstyrelsen og Lokale og Anlægsfonden. Udover projektet i Gladsaxe er de 3 andre VANDPLUS projekter sØnæs i Viborg, som har vundet KTS's Innovationspris, Kilen i Solrød, som åbner sommeren 2016, og Lindevangsparken på Frederiksberg, som indvies den 18. november. Læs mere på vandplus.dk 

På ekskursion med VANDPLUS paraplyer. (Foto: Kristian Ridder-Nielsen).