I en netop offentliggjort analyse om effekten af prislofter fremhæves vandselskabernes effektive drift. Forsyningsselskaberne er ambitiøse og har på den baggrund samlet set effektiviseret for 1,4 milliarder kroner siden 2010. Det betyder, at vandselskaberne i gennemsnit effektiviserer mere, end kravene fra centraladministrationen tilsiger.

DANVA mener, at en økonomisk regulering er med til at skabe bevidsthed om effektiv drift, men for de fleste vandselskaber har Forsyningssekretariatets teoretiske prisrammer ikke været den direkte årsag til effektiviseringerne. Virkeligheden ude hos DANVAs medlemmer overgår nemlig regulators betragtninger.

”Vandselskaberne arbejder dagligt på at sikre deres kunder de bedste vandydelser til den lavest mulige pris. År efter år viser det sig, at vandselskaberne har succes med at realisere deres effektiviseringsmål. Vi kan dokumentere, at kulturen med at effektivisere i vandselskaberne begyndte længe inden, der var noget der hed vandsektorlov og prislofter, men en økonomisk regulering supplerer naturligvis vandselskabernes effektive driftsfokus,” siger DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen.

”Lad os glæde os over de gode resultater og arbejde for en ny økonomisk regulering, der bør matche de oprindelige politiske intentioner om en afbureaukratiseret vandsektor uden ineffektive fordyrende led i centraladministrationen. Det skylder man kunderne.”

Driftsudgifterne for drikkevandselskaberne faldt ifølge vandsektorens nøgletal sidste år med 5,2 procent i forhold til 2013, mens investeringerne steg med 15 procent. Driftsudgifterne for spildevandsselskaberne faldt med 2,9 procent i forhold til året før, og ligesom med drikkevandsselskaberne steg spildevandselskabernes investeringsniveau også 15 procent.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort analysen ”Udviklingen i prislofterne i vandsektoren.” Den viser, at vandselskaberne siden 2010 har sparet virksomheder og forbrugere for over en milliard kroner i forhold til, hvad de ellers skulle have betalt.

I hovedkonklusionen fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen er regulator enig i, at prislofterne ikke er den direkte årsag til de gode resultater: ”Hvis luften i et år er større end kravet om effektiviseringer hos et selskab, er der ingen direkte pres for at reducere de faktiske omkostninger i selskabet. Dermed tilskynder kravene om effektiviseringer i mindre grad til nye effektiviseringer hos selskaberne.”

Den vurdering er Carl-Emil Larsen helt på linje med:

”Æren for de allerede realiserede effektiviseringer tilfalder overvejende vandselskaberne. De beviser år efter år, at de kan effektivisere gennem et målrettet omkostningsfokus. Derfor skal den kommende regulering understøtte de excellente vandselskabers arbejde,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA arbejder for fremadrettet at sikre positive incitamenter til effektivisering og finder det glædeligt, at også de mest effektive vandselskaber er sig deres ansvar bevidst og fortsat effektiviserer til glæde for danske virksomheder og familier.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk