Vandbranchens topmøde 25. februar var startskuddet til en ny alliance. Samarbejdet skal sikre, at vandselskaber, producenter, rådgivere og forskere forpligter sig til sammen at accelerere udviklingen af vandteknologi til gavn for danske arbejdspladser og eksport. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har taget initiativ til processen, der blandt andet skal formalisere modeller for offentligt og privat vandsamarbejde.

Udviklingen af den danske vandbranche skal accelereres op i hastighed. Danmark har en vision om at være førende indenfor vandteknologi, ligesom det er tilfældet med vindløsninger. Et nyt, forpligtende samarbejde skal med afsæt i topmødet udpege udviklingspotentialer og de mest frugtbare koncept-modeller, der skal gøre Danmark i stand til at udbygge sin position som vækstcen­ter for de smarte vandløsninger, som verden har brug for.

”Der er et uudnyttet potentiale i vandbranchen i forhold til at foretage teknologispring. Der er derfor behov for at accelerere udviklingen og målrette vores samarbejde endnu mere. Vandselskaberne fungerer som referenceværker og udstillingsvinduer for udenlandske kunder. De er samtidig laboratorier gennem samarbejder med producenter og rådgivere om at udvikle nye løsninger. Men vi har i vandbranchen behov for at sætte ekstra fart på teknologiudviklingen og samtidig udpege konceptmodeller, der mere effektivt kan skabe fremskridt,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

”Vi skal være verdensmestre i Danmark, så vi ude i verden kan gøre os endnu mere gældende i forhold til at hjælpe mennesker med at få adgang til rent vand og sani­tet, fremme effektiv brug af vandressourcen, understøtte et renere globalt miljø, sikre befolkninger mod oversvømmelser og stormflod - og derigen­nem øge eksporten og skabe væsentlig flere jobs i Danmark. Vandselskaberne er den centrale spiller i det samarbejde.”

Deltagerne på topmødet udpegede og forpligtede sig til en række initiativer og mål, som kan være med til at understøtte udviklingen af vandteknologi og offentligt privat vandsamarbejde som for eksempel i Chicago.

I Chicagoområdet er en medarbejder fra Aarhus Vand købt fri med midler fra Erhvervsrådet til at være ”Kirsten Giftekniv” mellem de amerikanske vandselskaber og de danske problemløsere fra samarbejdspartnerne Aarhus Vand A/S, AVK, DHI, Nissens Energi Teknik, Landia A/S og Danfoss. De amerikanske selskaber efterspørger energioptimering og processtyring. Der er 170 spildevandselskaber i og omkring Chicago, og anlæggene er ved at blive målt igennem. Kunderne fra USA kommer efterfølgende til Danmark og ser, hvordan vandselskaberne og deres samarbejdspartnere løser opgaverne i virkeligheden. Herefter er det op til de private aktører at løse problemerne.

Oven på topmødet vil vandselskaberne sammen med en gruppe af samarbejdspartnere sørge for, at udviklingen accelererer, og at det arbejde, der er sat i gang, holder farten. Vi skal gennem det forpligtende samarbejde sikre, at de gode hensigtserklæringer bliver omsat til aktiviteter,” siger Carl-Emil Larsen.

Miljøminister Kirsten Brosbøl var vært for topmødet, der foregik i Industriens Hus og havde deltagelse af repræsentanter fra vandforsyninger, producenter, fødevarevirksomheder, rådgivere, forskere og myndigheder. Udover DANVA var medarrangørerne DI og Dansk Miljøteknologi.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk