I indsatsen med at understøtte DANVAs strategi i forhold til rekruttering af medarbejdere til vandsektoren har foreningen valgt at samarbejde med VIA i Horsens om den nye forsyningsingeniøruddannelse.

VIA afholder i den forbindelse en sommerskole, Water Camp i Vandhuset 6. juli, hvor DANVA giver aspiranterne til uddannelsen en indføring i vandselskabernes virke og formål i arbejdet med folkesundhed, miljø og klima.

DANVA har valgt at være medsponsor af arrangementet. Udover, at foreningen på vegne af medlemmerne sponsorerer rammer og forplejning, så donerer DANVA også tasker med logo til deltagerne.

Selvom DANVA med sit bidrag repræsenterer medlemmerne, så står det selvfølgelig ethvert selskab frit for, om det vil bidrage med et personligt sponsorat for at understøtte indsatsen.

VIA Forsyningsingeniøruddannelsen er den første uddannelse i Danmark, der er rettet direkte mod forsyningsområdet. Den er udviklet i samarbejde med de virksomheder, blandt andre DANVAs medlemmer, der konkret efterspørger medarbejdere med kompetencer inden for vand og spildevand.

VIA’s sommerskole, Water Camp, skal markedsføre uddannelsen, og målgruppen for denne Water Camp er alle på en gymnasial uddannelse med interesse i klimaforandringer, rent drikkevand og rensning af spildevand.

Yderligere information

Kontakt Irena Bille på telefon 8793 3561 eller ib@danva.dk