Regnogbyer.dk

Partnerskabet bag Regn & Byer inviterer alle kommuner og forsyningsselskaber til i fællesskab at ansøge om deltagelse i et etårigt udviklingsforløb.

I alt vil fire forsøgsprojekter blive udvalgt til at undersøge og vise, hvordan et godt samarbejde mellem vandselskaber og kommuner kan føre til billigere klimatilpasning med større samfundsmæssig værdi.

Ambitionen er at opbygge viden om, hvordan man kan gøre klimatilpasningen bedre. De fire forsøgsprojekter, som udvælges, vil blive til pionerer i arbejdet med klimatilpasning og vil bidrage med viden, der kan hjælpe andre projekter.

Klimatilpasning er ikke lig med større kloakker

Tidligere projekter har vist, at borgerne får langt mere værdi for pengene, når klimatilpasning sker på tværs af sektorer. For så opdages potentialet ved, at klimatilpasning ikke behøver at være større kloakker, men at det også kan være en mulighed for at udvikle kommunens byrum og natur.

I projekterne ’Byens vand’ og ’Vand på sidelinjen’ fik Frederiksberg og Gladsaxe nye byrum og idrætsfaciliteter på grund af samarbejde mellem vandselskaber og kommuner. Det sparede mere end 50 mio. kr. i forhold til traditionelle løsninger. Det er den slags samarbejder, som Regn & Byer skal bane vejen for.

Nye redskaber udvikles

Erfaringerne fra Regn & Byer vil blive formidlet til alle kommuner og vandselskaber. Der bliver samtidig udviklet nye redskaber, der skal støtte samarbejdet. For eksempel gennem en udvidet og opdateret version af det samfundsøkonomiske værktøj, PLASK, der kan vise gevinsten ved at arbejde på tværs om klimatilpasning.

Regn & Byer gennemføres frem til 2019. I foråret 2017 afholdes den første af flere konferencer, som skal samle fagpersoner om muligheder og perspektiver ved nytænkende klimatilpasning i samspil med andre funktioner.

Partnerskabet og samarbejdspartnere

Regn & Byer er et partnerskab bestående af Realdania, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC - foreningen af tekniske chefer i kommunerne. Herudover indgår KL, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Forsyningssekretariatet samt Danske Regioner i en såkaldt perspektiveringsgruppe, der bidrager med kvalificering af kampagnen, og som vil diskutere resultaterne fra de udviklede redskaber og de fire cases. Endelig vil Regn & Byer samarbejde om vidensudveksling og formidling med en række yderligere vidensinstitutioner samt relevante netværks- og brancheorganisationer. Kampagnen har et samlet budget på 5,5 mio. kr.

Yderligere information

Læs mere på www.regnogbyer.dk