EurEau, har i løbet af det sidste år offentliggjort politik- og baggrundspapirer med relation til gennemsigtelighed, benchmarking og om det forhold, at vand og sanitet er en menneskeret. Arbejdet blev igangsat for at imødegå det politiske pres på europæiske niveau, affødt af Right2Water kampagnen, der i 2014 lykkedes med at indsamle 1,8 millioner underskrifter.

Se ”positions paper” og ”briefing notes”, her: http://www.eureau.org/.

Finansiering af vand og spildevandsservices fastlægges nationalt

Materialet afslører, at definitionen af ”water service” (vand og spildevand) varierer i Europa, og at det ikke er medlemmer af EU parlamentet, der fastsætter rammerne for organisering og finansiering af forsyningerne. Dette er udtryk for, at subsidiaritetsprincippet gælder på dette felt.

Notat om Right2Water kampagnens betydning for den danske vandsektor

Som konsekvens af EurEaus arbejde har DANVA udarbejdet et notat og en kort artikel i dansk VAND (november 2016), hvor vi fra et såkaldt ”affordabiltiy” perspektiv ser på direkte og indirekte muligheder for at yde støtte til danske vandkunder med dårlig betalingsevner.

Notatet skal give en vurdering af Right2Water kampagnens betydning for den danske vandsektor, herunder særligt de udfordringer og muligheder, som de danske vandselskaber hhv. vandkunder står overfor, når en vandregning ikke kan betales.

Læs notatet: Direkte og indirekte muligheder for, at yde støtte til danske vandkunder med dårlig betalingsevne i et affordability perspektiv 

Danske vandpriser ligger langt under UNDPs anbefaling

Her skal blot afslutningsvis nævnes, at FN’s udviklingsorganisation UNDP anbefaler, at udgifterne til vand i en almindelig husstand ikke overstiger 3 % af hustandsindkomsten. I Danmark udgør udgiften gennemsnitligt 1,3 % af den disponible indkomst - dvs. under halvdelen af anbefalingen.