Den 6. december 2016 frigiver DANVA Dandas 3.0 og Danvand 2.0 med tilhørende moduler. Med lanceringen af modellerne går branchen ind i en ny ære og ensretter begreber inden for begge forsyningsarterne samtidig med, at man understøtter selskabernes kritiske forretningsprocesser. Dansk Vand Konference 2016 bød som del af onsdagens program på en introduktion til modellerne.

”Målet med opdateringen har været at udbygge modellerne, så de understøtter vandselskabernes kritiske forretningsprocesser. Det er det vigtigste, jeg siger i dag”, fortæller projektleder for Dandas og Danvand opdateringerne, Lars Gadegaard. Han koger dermed tre års intensivt arbejde ned til én sætning, og han understreger herefter, at modellerne bakkes op af en samlet modelstyregruppe, d.v.s. vandselskaber og applikationshuse.

Den 6. december 2016 frigives Dandas 3.0 og Danvand 2.0 med tilhørende moduler. 

Opdateringen bygger på input fra branchen

Helt tilbage fra midten af 80’erne har datamodellerne været et fælles projekt i branchen. Således er også seneste opdatering resultat af et fælles arbejde i branchen, samlet af DANVA.

I løbet af arbejdet med opdateringen har man høstet de mange input fra selskaber, rådgivere og softwarehuse, og samtidig har man med opdateringen ryddet op ved at nye data er tilføjet. Herudover har DANVA sammen med medlemmer, rådgivere og de såkaldte applikationshuse kortlagt såvel selskabernes kerneprocesser og hver enkelt kritisk forrentningsproces, der knytter sig til dem. Resultatet er en datamodel med et imponerende antal beskrevne forretningsprocesser og flere modeller med en række tilhørende begreber der understøtter forretningsprocesserne.  

Fælles kernemodel

Dandas 3.0 og Danvand 2.0 er funderet i en fælles kernemodel for at opnå en ensretning mellem en lang række begreber og principper. Kernemodellen repræsenterer det, drikkevandssporet og spildevandssporet har kunnet blive enige om, var fælles begreber, og som man som sådan kan håndtere på samme måde. Her er f.eks. principper og regler om referencer til forskellige projekter og ejere, den topologiske model der ligger bagved, ens.

Selve Dandas 3.0 og Danvand 2.0 er yderligere specificeringer af de to forsyningsarter: drikkevand og spildevand. Det vil sige, hver af dem indeholder en række begreber og procesbeskrivelser, der er særlige for forsyningsarterne, og som sådan beskrevet i en særlig datamodel.

Som tilvalg kan forsyningerne herudover vælge moduler: f.eks. Brøndinspektion 3.0, Kabler, fremmedrør og flader 1.0 og Brudregistrering 1.0, og selskaberne kan også glæde sig til en række modulkandidater.

Datamodellers værdi

Modelopdateringen har som resten af DANVAs modelarbejde været en brugerdrevet proces, der har samlet branchen på tværs af vandselskaber, leverandører og de såkaldte applikationshuse. De facto har de fungeret som branchestandarder, hvilket har betydet, at den danske vandsektor er langt fremme med standardisering og digitaliseringen af driften.

Det har gjort, at Danmark er unik –  også i et nordisk perspektiv, mener Mette Godsk fra Aalborg Vand A/S, og hun fremhæver at modellerne de facto har fungeret som standarder, og de har været vigtige værktøjer ved indlæsning af tv og brøndrapporter, når systemer skal snakke sammen, og Aalborg har haft gavn af standarden såvel ved kommunesammenlægningen, og ved forskellige konsolideringer, ved indrapportering til myndighederne, når data skal anvendes i andre systemer, ved benchmarking og nøgletal.    

”Vi har gavn af en standard, fordi vi ikke skal udvikle den dybe tallerken. Det, det handler om er, at vi har entydige begreber – måske ikke helt – men den bliver mere skarp nu her med den nye model. Vi får ensartet registrering af data, og vi får bedre datakvalitet. Vi har haft billigere applikationsudvikling, fordi de skal forholde sig til én standard, og det er ikke udbyderne, der skal fortælle sidde og fortælle, hvordan ting ser ud, og hvordan vi skal registrere, det er vi selv med til at bestemme. Det er helt klart til glæde for forsyninger, applikationshuse, rådgivere og tv-inspektionsfirmaer”, siger Mette Godsk. 

Forskellige implementeringsstrategier

Ved introduktionen fik de fremmødte applikationshuse mulighed for at præsentere hver deres strategi for at implementere modellerne i udviklingen af applikationer.

Udgangspunktet for implementeringen i alle huse, er kunderne, og strategierne strækker sig fra allerede nu at have fastlagt sig på at implementere modeller og moduler i starten af 2017 til, alternativt, at afvente, at kunderne giver udtryk for et behov, inden man går i gang med at udvikle applikationer ovenpå modellerne. 

Se præsentationerne fra indlægget på Dansk Vand Konferencen 2016.