De fleste danske sektorer taler om visioner i verdensklasse. Sådan er det inden for medicinalindustrien, sundhedsvæsnet, undervisningsområdet, vindsektoren, sportsverdenen, og sådan er det selvfølgelig også med vand. DANVAs medlemmer arbejder hver dag benhårdt for vækst, velfærd, velstand og vand i verdensklasse. Det sættes der fokus på i det nyeste nummer af DANVAs magasin danskVAND.

Men hvilke drivere skal man anvende for at kunne vise, man er blandt de bedste på kloden? En anerkendt metode er at lokalisere et delområde, hvor man er markedsledende, og så slå fast, at man der ligger nummer et. For eksempel kan vi konstatere inden for eksport af vandteknologi, at Danmark er verdensførende i forhold til den samlede økonomi.

At Danmark er med i dette fornemme selskab, er resultatet af de løsninger, metoder og modeller, som danske vandselskaber målrettet har styret efter og forfinet gennem generationer, herunder benchmarking, som DANVA har gennemført på tværs af branchen i mere end ti år.

Vandselskaberne er kendetegnet ved effektivitet, udvikling og værdiskabelse for samfund og kunder - såvel husholdninger som industri. Det viser vandsektorens nyeste nøgletal. De danske vandselskaber leverer deres kerneydelser til stabile priser, samtidig understøtter de vækst i Danmark og resten af verden.

Vi er også verdensførende i at passe på vores ressource. De danske drikkevandsselskaber har et af verdens laveste vandtab, hvilket bekræftes af verdens førende eksperter inden for området.    

Danske vandløsninger bidrager til at gøre den danske vandsektor endnu billigere og bedre til gavn for familier og erhvervsliv. Samtidig understøtter vandselskaberne private samarbejdspartnere i eksport til et globalt marked med et kæmpe potentiale, hvilket gavner dansk vækst og bidrager til BNP.

Fakta

Nøgletal 2016

  • En liter vand koster i gennemsnit 6,6 øre.
  • Vandforbruget i de danske husholdninger er i gennemsnit 106 liter pr. person pr. døgn.
  • Drikkevandsselskabernes faktiske driftsudgifter er i gennemsnit 4,52 kr. pr. m3. De gennemførte investeringer er 7,13 kr. pr. m3.
  • Spildevandsselskabernes faktiske driftsudgifter er i gennemsnit 10,71 kr. pr. m3. De gennemførte investeringer er 24,54 kr. pr. m3.
  • Elforbruget til 1.000 liter vand oppumpet fra undergrunden, leveret til forbrugeren, tappet fra hanen, renset og afledt til recipienten er 1,89 kWh. Heraf går 0,41 kWh til produktion og levering af drikkevand, og 1,48 kWh til transport og rensning af spildevand. Det samlede elforbrug svarer til ca. 1,0 kg CO2.

(Data for 2015)

Læs mere

Læs mere i magasinet danskVAND her og læs og download også rapporten ’Vand i tal 2016’ her.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 20 33 85 15, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20 14 35 42, e-mail: kbj@danva.dk