Vandselskaberne er kendetegnet ved effektivitet, udvikling og værdiskabelse for samfund og kunder - såvel husholdninger som industri. Det viser vandsektorens nøgletal, der er samlet i ”Vand i tal 2016”. De danske vandselskaber leverer deres kerneydelser til stabile priser, og samtidig understøtter de vækst i Danmark og resten af verden.

Vandsektorens benchmarkingsystem, som blev påbegyndt i 2001, er et forbillede for andre forsynings-grene.

Der er ingen tvivl om, at vandselskabernes egen beslutning om at benchmarke har haft afgørende betydning for den markante udvikling, som sektoren har gennemgået. Dermed har man med data i hånden kunnet dokumentere indsatser, måle sig i forhold til hinanden og lære af best practice, for hele tiden at gøre det hele endnu bedre” siger dirktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

De seneste nøgletal fra 2015, der er samlet i ”Vand i tal 2016”, viser en flad, stabil prisudvikling, og at der samtidig er en tendens til en opbremsning i forhold til investeringer.

De færre investeringer kan blandt andet skyldes den naturlige usikkerhed, der ligger i overgangen fra én regulering til det ukendte land i en ny,” siger Carl-Emil Larsen, der henviser til den reviderede vand-sektorlov, som trådte i kraft 1. marts, hvor bekendtgørelserne er ved at blive gjort færdige.

Vandsektoren er i rivende udvikling og skaber samtidig merværdi for samfundet. Det viser en ny DANVA-analyse udarbejdet af DAMVAD Analytics. Flere end 25.000 jobs er i Danmark relateret til vandbranchen, og det samlede vandbidrag til BNP udgør 28,1 mia. kroner.

DANVAs medlemmer bidrager altså med milliarder af kroner til samfundets samlede husholdning til gavn for blandt andet beskæftigelsen i vandbranchen herunder til rådgivere, entreprenører, leverandører med videre. Samtidig tager vandselskaberne ansvar for folkesundhed, miljø, klimatilpasning og forsynings-sikkerhed. 85 procent af alle anlægsopgaver udliciterer vandselskaberne til private samarbejdspartnere. For driftsopgaver gælder det ca. 50 procent, som udføres af private.

Udover at udføre livsvigtige opgaver for samfundet, så sikrer vandselskaberne arbejdspladser ude i alle lokalområder af landet, ligesom de hele tiden i samarbejde med private virksomheder udvikler nye løsninger, som effektiviserer vandarbejdet,” siger Carl-Emil Larsen.

Vandselskaberne samarbejder om Vandvision 2025, der er udviklet af DANVA, DI og Dansk Miljøteknologi og forankret i Miljøministeriet, med resten af branchen om udvikling af nye løsninger til bedre og billigere håndtering af vand. Efterfølgende markedsmodnes løsningerne af rådgivere og producenter til eksport, hvor der i 2025 er sat et fælles mål om en fordobling til over 30 mia. kr. Vandvisionens mål er samtidig, at den skal generere 4.000 nye private arbejdspladser, hvilket ifølge DAMVAD Analytics er med til at give et yderligere BNP-bidrag i 2025 på 9,7 mia. kr.

Danske familier bruger i husholdningen i gennemsnit 106 liter vand pr. person i døgnet eller 38,8 m3 pr. person pr. år. Husholdningerne aftager 64 % af den samlede solgte vandmængde.

Næsten alt vandet når ud til forbrugerne. Kun under 8 % forsvinder under transporten, hvilket er et resultalt i verdensklasse. Rent faktisk er det lykkedes vandselskaberne at minimere vandtabet for femte år i træk fra 9,48 % til 7,82 % i 2015. Det faktum vækker international opmærksomhed, da vand mange steder på kloden er en knap ressource. Danske løsninger giver også på dette område betydelig eksport til danske virksomheder.

Nøgletal 2016

  • En liter vand koster i gennemsnit 6,6 øre.
  • Vandforbruget i de danske husholdninger er i gennemsnit 106 liter pr. person pr. døgn.
  • Drikkevandsselskabernes faktiske driftsudgifter er i gennemsnit 4,52 kr. pr. m3. De gennemførte investeringer er 7,13 kr. pr. m3.
  • Spildevandsselskabernes faktiske driftsudgifter er i gennemsnit 10,71 kr. pr. m3. De gennemførte investeringer er 24,54 kr. pr. m3.
  • Elforbruget til 1.000 liter vand oppumpet fra undergrunden, leveret til forbrugeren, tappet fra hanen, renset og afledt til recipienten er 1,89 kWh. Heraf går 0,41 kWh til produktion og levering af drikkevand, og 1,48 kWh til transport og rensning af spildevand. Det samlede elforbrug svarer til ca. 1,0 kg CO2.

(Data for 2015)

Fakta om DANVAs benchmarking

Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser, arbejdsprocesser og metoder med effektiviserings-potentiale ved at lære af ”best practice”. I alt har 138 drikke- og spildevandsselskaber deltaget i indberetningen til Vand i tal 2016 med data fra 2015. De dækker ca. 55 % af Danmarks befolkning mht. rent drikkevand, og transporterer og renser spildevandet fra knap 80 % af befolkningen.

Læs mere

Læs og download hele rapporten ’Vand i tal 2016.

Yderligere oplysninger:

Konsulent i DANVA, Thomas Bo Sørensen, tlf. 4047 6540, e-mail: ts@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk