Markedsmodningsfonden og DANVA samlede i 2015 otte danske vandselskaber til efterspørgsel af innovative spildevandsløsninger. Spildevandspartnerskabet har netop udvalgt de tre virksomheder, der skal udvikle og teste deres løsninger i projektets anden fase.

I takt med den globale befolkningstilvækst og øget pres på klodens vandressourcer ses en stigende efterspørgsel på nye løsninger til spildevandsrensning, som kan bidrage til at håndtere væsentlige samfunds- og miljømæssige udfordringer.

Danske virksomheder indtager en stærk position på det globale marked for vandteknologi, men der er behov for fortsat innovation, hvis vi skal fastholde denne styrkeposition og det kommercielle potentiale heri.

Markedsmodningsfonden afsatte i 2015 i alt 16,5 mio. kr. til – i et partnerskab med DANVA og otte danske vandselskaber fra hele landet – at gennemføre et prækommercielt indkøb af innovative spildevandsløsninger. I projektet finansierer man udviklingen af nye spildevandsløsninger med udgangspunkt i en indledende kortlægning af sektorens primære udfordringer og behov fremadrettet. 

Målsætningen er, at partnerskabet derved kan bidrage til en øget ressourceudnyttelse i spildevandssektoren samt skabe nye muligheder for vækst, beskæftigelse og eksport i danske virksomheder inden for vandsektoren.

Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, udtaler:

”Den danske vandsektor bliver virkelig bemærket internationalt, og potentialet for danske virksomheder vurderes enormt. Det er vigtigt med projekter som dette, hvor vandselskaberne aktivt efterspørger innovation og nytænkning fra virksomhederne. På den måde kan vi hjælpe til at sikre en bedre ressourceudnyttelse af spildevand i fremtiden og samtidig bidrage til skabelsen af nye arbejdspladser og vækst på området.”

Projektets første fase startede op i 2016, hvor 5 udvalgte virksomheder hver fik 6 måneder og 250.000 kr. til at ideudvikle. Spildevandspartnerskabet har netop besluttet, hvilke af de fem virksomheder, der nu fortsætter til projektets anden fase, hvor de innovative ideer skal udvikles til prototyper og testes hos vandselskaberne. Projektet forventes afsluttet marts 2019.

De udvalgte virksomheder og projekter er:

 • Aquagreen ApS: ”Omsætning af spildevandsslam ved damptørring og pyrolyse til biokoks med plantetilgængeligt fosfor”.
 • DHI: ”CCAB-g2 Modstrøms AB-koncept til forbedret energieffektivitet og øget biogasproduktion under skærpede udledningskrav”.
 • Grundfos BioBooster A/S: ”Grundfos BioBooster AnMBR”.

Fakta:

Markedsmodningsfonden afsatte i 2015 i alt ca. 16,5 mio. kr. til samarbejdsprojektet fordelt på to faser. Der er tale om en konkurrence, hvor op til fem virksomheder udvælges til at lave et forstudie på seks måneder. Herfra har op til tre virksomheder mulighed for at gå videre til projektets anden fase, hvor virksomhederne skal udvikle og teste deres prototyper i to-årige projekter, og de deltagende vandselskaber stiller testfaciliteter til rådighed.

Spildevandspartnerskabet består af:

 • Aarhus Vand A/S
 • Billund Vand A/S
 • Biofos A/S
 • Din Forsyning A/S
 • Herning Vand A/S
 • Kalundborg Forsyning A/S
 • Middelfart Spildevand A/S
 • Vandcenter Syd A/S
 • DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening
 • Markedsmodningsfonden v. Erhvervsstyrelsen

Læs mere om det prækommercielle indkøb på Markedsmodningsfondens hjemmeside her: http://markedsmodningsfonden.dk

Yderligere information

Kontakt Charlotte Sandberg, Erhvervsstyrelsen, tlf. 35 29 16 76 eller Kristian Friis, DANVA, tlf. 87 93 35 15, kf@danva.dk