Den 21. juni var en mærkedag i Vandhuset. Tovholdere og kontaktpersoner fra DANVAs netværk mødtes til fødselsdagsfest og en snak om arbejdet i netværkene og ønsker til fremtiden.

Helle Kayerød stod i spidsen for dagen, der både bød på sjove oplevelser og brainstorm om disse tre spørgsmål:

  • Hvad fungerer allerede?
  • Hvad vil vi gerne slippe af med?
  • Hvad vil vi gerne have mere af?

Deltagerne fremhævede, at de aktive i netværkene er meget engagerede, og der sker en vigtig erfarings-udveksling om faglige emner og udfordringer. Deltagerne i netværkene har stor glæde af at mødes og inspirere hinanden, men det kan knibe med at få tid til at mødes.

Der blev bl.a. efterspurgt en ny IT platform til videndeling og overblik over aktiviteter.

En af dagens øvelser var, at deltagerne skulle vælge kort, der kunne symbolisere fremtidsønsker.

Søren Hee fra BIOFOS, der er tovholder på netværket om Økonomi & Regulering, efterlyste, at viden bliver delt mere, så alle ikke skal opfinde den dybe tallerken. Når medlemmerne hjælper hinanden, kan der spares penge på fx advokater og andre rådgivere.

Formidling er vigtig

Det er vigtigt, at resultater fra netværkene kommunikeres ud, så det bliver til glæde for alle medlemmer.

Formidlingen kan fx ske ved at skrive artikler til DANSKVAND eller hjemmesiden, holde temadage eller byde ind med oplæg på Dansk Vand Konference.

Det blev bl.a. foreslået, at der laves en ”årsberetning” for aktiviteterne i netværkene, så alle nemt kan få et overblik og lære af hinandens erfaringer og projekter.

Nye netværk

Det nyeste netværk handler om GIS og Geodata og har allerede 40 medlemmer.  

No Dig Infra og Fletværk er også nye netværk under DANVAs paraply, og de vil gerne være mere synlige.

Morten Aaby Nielsen, der er formand for No Dig Infra, foreslog, at netværk deles op i erfa-grupper og projektgrupper, hvor der skal være et mere forpligtende samarbejde – også mellem møderne.

Vil du deltage?

DANVAs netværk er altid åbne for nye medlemmer. Se oversigt over netværk her.

DANVA arrangerer et netværksseminar den 4. oktober i Vandhuset.

Dagen sluttede naturligvis af en med en fødselsdagskage. 

Yderligere information

Kontakt Helle Kayerød på telefon 8793 3511, mobil 2494 6360, e-mail hkr@danva.dk eller Kristian Friis på telefon 8793 3515, mobil 4054 1538, e-mail kf@danva.dk