Privatiseringer af vand har kostet forbrugerne dyrt i udlandet. Priserne bliver højere og kvaliteten dårligere, når private investorer får lov at tjene penge på vandforsyningen. Det skriver direktør Kristian Weise fra centrum-venstre-tænketanken Cevea i et debatindlæg på Altinget.dk.

Regeringen vil gøre op med hvile-i-sig-selv-princippet for forsyningsselskaberne. Det betyder, at de fremover skal kunne tjene penge på deres levering af centrale forsyningsgoder. Regeringen mener, det vil gøre vand- og varmesektoren mere effektiv.

Problemet er bare, at det bliver forbrugerne der kommer til at betale profitten, hvis vand- og varmeforsyning skal være en gunstig forretning. Det er hvile-i-sig-selv-princippet, der betyder, at forsyningsselskaberne hverken må give overskud eller underskud, netop en beskyttelse imod.

Inden regeringen afmonterer et system, der garanterer gode forhold for forbrugerne og miljøet, bør den lære af vores naboers fejltagelser, skriver Kristian Weise, som også gør opmærksom på, at den internationale tendens nu – efter årtier med privatiseringer – er at flere og flere lande etablerer samme ejerskabsformer som for de danske forsyningsselskaber.

Private eksperimenter har slået fejl i bl.a. USA, Frankrig og Tyskland, hvor resultatet af privatiseringen har været højere priser, dårligere kvalitet og underinvestering i infrastruktur, skriver Kristian Weise.

Han henviser til rapporten ”Our Public Water Future” fra tænketanken Transnational Institute, der konkluderer, at private investorer prioriterer profit over fællesskabets behov.

Skræmmeeksempel fra Berlin

I 1991 blev 49,9 procent af Berlin Wasser Holding solgt til konsortier af tyske og franske firmaer. Fem år senere var priserne steget med omkring 35 procent. For få år siden købte borgerne i Berlin aktier i deres vandforsyning tilbage fra de private investorer for sammenlagt 1244 millioner euro. For at få råd til det, tog byen et 30-årigt lån, som borgerne nu afdrager på gennem deres vandregninger.

Klimasikring

En af tidens store udfordringer er klimasikring. Det er svært at forestille sig, at grøn omstilling og bæredygtighed vil stå øverst på private investorers dagsorden. Investeringer, der rækker årtier ud i fremtiden, vil næppe trumfe ønsket om afkast på investeringen.

Private investorer skal tjene penge. Erfaringerne fra udlandet fortæller os, at det bliver forbrugerne og miljøet, som vil komme til at betale, hvis der gøres op med principperne om, at der ikke skal kunne tjenes penge vores vand og varme, skriver Kristian Weise.

Læs mere på Altinget.dk