Direktør Lars Nørgård Holmegaard filmes.

250 deltagere var med til kick-off på Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC) som skal køre de næste 6 år og har et samlet budget på 90 mio. kr. hvoraf EU Life bidrager med 52 mio. kr. Der er 31 partnere og 24 konkrete projekter, og Region Midtjylland er koordinator. DANVA sidder i styregruppen.

Connie Hedegaard var dagens hovedtaler i Herning den 30. marts og var i sin tid som EU Klimakommissær med til at bane vejen for projektet. Hun understregede, at det haster med en klimaindsats. Hun glædede sig over, at der nu bliver udviklet nye konkrete løsninger, som også kan inspirere til klimaprojekter i udlandet.

Connie Hedegaard er formand for CONCITO og Aarhus Universitet, som er partner i projektet, og hun ser frem til det brede samarbejde mellem kommuner, vidensinstitutioner og myndigheder.

”Jeg ser en meget klar parallel i klimasituationen i forhold til dengang, vi i Danmark var first mover på vind. Klimaet venter ikke, og dem, der formår at lave en gennemtænkt og ikke mindst sammentænkt klimatilpasning, de får også mulighed for at skabe vækst og job”, sagde Connie Hedegaard.

Klimatorium

Lemvig Vand og Spildevand er hovedaktør i projektet med et Klimatorium, der skal samle forskere, virksomheder og iværksættere og være et udstillings- og formidlingscenter om klimatilpasning. Ambitionen er også at skabe mere klimaturisme i Lemvig, der allerede er kendt for Muren. I år udskrives en arkitektkonkurrence til centret, der skal stå færdigt senest i 2020 og skabe mindst 50 nye arbejdspladser.

”Vi har allerede udviklet det første projekt i samarbejde med Kystdirektoratet, nemlig en reflektor, hvor satellitter opsamler data om jord og sætninger”, fortæller direktør Lars Nørgård Holmegaard, der på standen i Herning viste reflektoren og nogle kloakrør, der var ødelagt af sætningsskader i Thyborøn. Byen er med sin beliggenhed mellem Vesterhavet og Limfjorden truet af vand fra alle sider – fra havet, fjorden og regnvand fra oven og grundvand fra neden.

Se film om Klimatorium her.

AquaGlobe

Skanderborg Forsyningsvirksomhed har sammen med Kamstrup, Grundfos og AVK skabt rammerne for det nye innovations-, demonstrations- og besøgscenter for vandteknologi, der skal åbne i december.

AquaGlobe skal formidle den del af C2CCC projekterne, der handler om ferskvand.

”Vores opgave bliver at samle erfaringerne fra de projekter, der beskæftiger sig med vandet i søer og åer, for eksempel Gudenåen. Vi skal skabe forståelse for vandets vej gennem hele regionen, og de udfordringer og løsninger de enkelte projekter arbejder med. Formidlingen af store EU-projekter er ofte underprioriteret, så det er rigtigt positivt at Coast to Coast Climate Challenge fra starten får en solid platform for formidling”, siger direktør Jens F. Bastrup.

Se film om AquaGlobe her. 

Læs mere

Læs mere om Coast to Coast Climate Challenge og se video-indslag fra konferencen og udstillingen i Herning på www.c2ccc.eu

Læs mere om AquaGlobe her: http://www.skanderborgforsyning.dk/aquaglobe

Læs mere om Klimatorium i denne præsentation.