Hvis dansk vandteknologi og vandtekniske løsninger skal være verdensførende og eksporteres i langt højere grad end i dag, er der ingen vej uden om at implementere FN´s bæredygtighedsmål i virksomhedsstrategierne. Det gælder både for vandselskaber og for virksomheder, der handler med vandteknologi.

danskVAND har talt med Hans-Martin Friis Møller, direktør i Kalundborg Forsyning og Anders Bækgaard, direktør i VandCenter Syd, der begge har opsat bæredygtighedsmål for deres virksomheder.

Kalundborg Forsyning: Vi bygger gradvist bæredygtighedsmål ind i alt, hvad vi gør

Kalundborg Forsyning arbejder med at integrere FN´s bæredygtighedsmål i sin strategi for de kommende år. Direktør Hans-Martin Friis Møller ser det som en proces, der er sat i gang, hvor arbejdet formentlig aldrig stopper. Man kan altid forbedre sig.

”Ligesom vækstringe på et træ bygger vi nye elementer udenpå kernen, der fortsat vil være forsyningssikkerhed og kvalitet. Det handler i høj grad om at integrere de af FN´s bæredygtighedsmål, der er relevante for os, for det vi gør, skal selvfølgelig give mening for os som virksomhed og for medarbejderne”, siger Hans- Martin Friis Møller.

Overordnet set handler det om som forsyningsselskab om at arbejde på at leve op til nogle meningsfulde mål og samtidig at give sit bidrag til, at Danmark som land bevæger sig i retning af at opfylde målene. Friis Møller glæder sig meget over, at det lykkedes at få alle FN´s medlemslande til at stemme for vedtagelsen af målene.

”Jeg tænker på Ban Ki Moons ord om, at vores generation er den første, der kan udrydde fattigdom på jorden, og den sidste generation, der kan bremse klimaforandringerne”, siger han.

Målet er at skabe en bæredygtig forsyningsvirksomhed, og her er man godt på vej gennem en lang række tiltag, hvoraf mange er foretaget længe før vedtagelsen af bæredygtighedsmålene, men som lever op til centrale mål som bæredygtig ressourceanvendelse og ansvarlig produktion.

”Vi engagerer os i FN´s mål, og det skal komme til udtryk i hverdagen, uden at det koster kunderne ekstra. Bæredygtighedsmålene indgår i de 7 nøgleprogrammer som vores virksomhedsstrategi består af. I princippet skal alt hvad vi gør, understøtte bæredygtige løsninger”, siger Hans-Martin Friis Møller.

Kalundborg Forsyning deltager i masser af internationalt samarbejde og får ofte besøg af udenlandske delegationer og besøgende, der vil se, hvordan man griber tingene an – bl.a. omkring Smart Grid og energieffektivitet. Her bliver der næsten altid spurgt til, hvor grønne og bæredygtige de løsninger er, som bliver præsenteret for de besøgende.

”Mange gæster kommer og ser på den symbiosetilgang, som vi har sammen med de lokale virksomheder. De forhører sig bl.a. om Tissø 2 vandbehandlingsanlægget for overfladevand, der med ny teknik sparer kemikalier og fjerner behovet for klorrensning. Det har potentiale til at blive en eksportvare for de virksomheder og rådgivere, der står bag anlægget”, siger han.

Som det første europæiske vandselskab har man også indgået et samarbejde med European Water Stewardship, med henblik på at implementere EWS standarden, som understøtter bæredygtighed gennem en række principper.

”Det flytter vores forretning i en bæredygtig retning”, siger Hans-Martin Friis Møller.

Foreløbig har man valgt ikke at udelukke nogle af FN´s bæredygtighedsmål på forhånd. I første omgang tænker man bredt, da man ser det som en måde at tænke på, der skal brede sig på alle niveauer i systemet.

”Det er klart, at vand og spildevand ligger først for, men hurtigt er vi jo videre til energiforbrug og effektivitet, uddannelse, formidling og flere af de andre mål”, siger Hans-Martin Friis Møller.

VandCenter Syd: Fremtiden kalder på forretningsdrevet bæredygtighed

Der er to afgørende grunde til, at VandCenter Syd (VCS) arbejder på at leve op til FN´s bæredygtighedsmål fra 2015: Dels stilles der i stigende grad krav om dokumentation for bæredygtighed til produkter og løsninger, dels er bæredygtighedsmålene med til at udvikle virksomheden og sikre den en position fremme i forreste række blandt vandselskaber – både nationalt og internationalt.

”Vi besluttede at afklare, hvilke af FN´s bæredygtighedsmål der er relevante for vores virksomhed. Herefter gik vi i gang med at implementere dem i forretningsplanen. Vi synes, det rigtige at gøre er at tage målene alvorligt”, siger direktør i VandCenter Syd, Anders Bækgaard.

Siden bæredygtighedsmålene blev vedtaget af alle FN´s medlemslande i september 2015, er der kommet mere fokus på bæredygtighed hos internationale kunder til de services og produkter, som vandteknologiske virksomheder tilbyder. Det påvirker også Vandcenter Syd, der arbejder internationalt på projekter i bl.a. Zambia, Sydafrika og Malaysia.

”Eksempelvis markerer Udenrigsministeriet i Sydafrika nu på deres statusrapporter for internationale projekter i landet, i hvilket omfang de understøtter bæredygtighedskravene. Det har jeg konstateret ved selvsyn, og den udvikling går stærkt. Ud over at målene giver god mening i sig selv, er der ingen vej uden om, hvis vi vil eksportere danske vandteknologiske løsninger”, siger Anders Bækgaard.

Inspireret af Novozymes

I det Odense-baserede vandselskab har man ikke alene reageret på ”krav” udefra. Indsatsen med at implementere bæredygtighedsmål handler i høj grad også om at være blevet overbevist om det fornuftige i at skabe en virksomhed, der bidrager til, at Danmark kan leve op til sine forpligtelser internationalt og på samme tid udvikle VandCenter Syd, så virksomheden bliver stadig mere ansvarlig, grøn og bæredygtig.

”Vi har bl.a. ladet os inspirere af Novozymes, der længe har haft bæredygtighedsmål indbygget i deres virksomhedsstrategi. Ifølge bæredygtighedschef Claus Stig Pedersen tjener de tilmed penge på at dokumentere deres ansvarlighed, da det ses af stadig flere købere som et plus, at man kan dokumentere bæredygtighed i henhold til FN´s krav. Det betød, at vi satte os ned og granskede de 169 delmål, der ligger i FN målene”, siger Anders Bækgaard.

52 af dem (som dækker 14 af de 17 bæredygtighedsmål) ses som relevante for VandCenter Syd, og nu ser man på, i hvilket omfang virksomhedens overordnede 5 års forretningsstrategi, der løber fra 2015-2019, understøtter delmålene. Strategien justeres i forhold til bæredygtighedsmålene, hvorefter målene konkretiseres i den årlige forretningsplan.

”Når vi har udført det, der står i forretningsplanen, har vi gennemført forretningsdrevet bæredygtighed”, siger Anders Bækgaard. Det dokumenteres i den årlige CSR-rapportering, som VCS har foretaget siden 2007.

Som eksempel på værdiskabende, bæredygtige aktiviteter satte VCS sig i 2011 det ambitiøse mål at blive CO2- og energineutral allerede i 2014. Det nåede man lige knapt, men man fik øget bevidstheden om grøn bæredygtighed i virksomheden og opgraderede bl.a. et energiforbrugende renseanlæg til at være energiproducerende som et af de første i Danmark.